NAM neemt

0
1959

Het was zaterdag flink blauwbekken in Opende waar een manifestatie tegen de gaswinning werd gehouden. We moeten samen van het gas af, luidde de boodschap van de uitgenodigde sprekers. De bijeenkomst werd georganiseerd door FNP en VZ 2000, partijen die zich zorgen maken over de gaswinning in het gebied rondom de grens tussen Groningen en Friesland. En die zorgen zijn gegrond. Terwijl in het noordoosten van de provincie Groningen de gaskraan noodgedwongen dichtgedraaid wordt, kijkt de landelijke politiek verlekkerd naar het gas in de kleine gasvelden. Immers, contracten zijn contracten en er moet en zal geleverd worden. Was het niet voormalig minister Henk Kamp (VVD) die stelde dat bij het dichtdraaien van de gaskranen de Nederlanders eerst zelf in de kou zouden komen te zitten? Dit vanwege de langjarige contracten met het buitenland. Omdat het winnen van miljarden kuub aan gas uit het Groningerveld niet langer verantwoord is worden andere opties overwogen. Het is niet ondenkbaar dat in het Westerkwartier, het Oosten van Friesland en Noord-Drenthe de boren de grond in gaan om daar dan maar het benodigde gas vandaan te halen. Als het grote gasveld geen optie meer is, dan halen we de kleine velden wel leeg. Overigens maken niet alleen FNP en VZ 2000 zich zorgen over deze ontwikkelingen. Vorige week gaf de gemeenteraad van Zuidhorn hun college van B en W de opdracht om de effecten en risico’s van de gaswinning in de velden in de gemeente Zuidhorn in kaart te brengen én de raad daar blijvend over te informeren. In Zuidhorn zijn ze wakker. Gelukkig.
Het was, ondanks de snijdende kou, druk bij de gaswinningslocatie aan de Kolonieweg te Opende. Maar niet druk genoeg, naar mijn mening. Er waren genodigden, er waren ook veel aanhangers van de organiserende partijen en er waren omwonenden. Toch had het wel ietsje meer mogen zijn, gelet op het onderwerp. De gaswinning en de effecten daarvan zijn namelijk bekend. De NAM sponsort veel evenementen en activiteiten, laat regelmatig haar vriendelijke gezicht gezien en maakt goede sier met fijne persberichten over alle leuke dingen die mede mogelijk gemaakt worden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Echter, zodra er een woning dreigt in te storten laat een ruimhartige en snelle schadeloosstelling lang op zich wachten. Vanuit het bedrijf zelf bekeken niet eens onbegrijpelijk. Het is vele malen goedkoper –en aantrekkelijker- om een leuk park aan te leggen waar veel mensen plezier aan beleven, dan per gezin enkele tonnen neer te moeten tellen omdat hun huis is beschadigd en gerenoveerd moet worden. Dus staan in het noordoosten van Groningen veel gebouwen alleen nog overeind bij de gratie van geïmproviseerde verstevigingen en het betere stutwerk. In een aantal dorpen wordt de ziel uit de gemeenschap gesloopt, omdat slopen nu eenmaal goedkoper is dan herstellen. Eeuwenoude panden gaan tegen de vlakte, omdat financieel gewin boven het belang van de Groninger gaat. En straks dus ook boven het belang van de Westerkwartierder, de Noord-Drent en de Noord-Oost Fries. Want als wij niet opletten staan we te juichen om het besluit van minister Wiebes om de gaskraan in het Groningerveld eindelijk dicht(er) te draaien, terwijl het probleem achter onze rug om verschuift naar de andere kant van de provincie en ons hier treft. Oplettendheid is geboden in deze. Temeer omdat in de kleinere gasvelden het gas gewonnen wordt middels ‘fracking’. Een methode waarbij water, zand en chemicaliën (!) de grond in worden gepompt en op 3 tot 4 kilometer diepte kleine explosies veroorzaken in schaliesteen. De stenen laten het schaliegas vrij, dat vervolgens gewonnen kan worden. U hoeft niet veel geleerd te hebben om te begrijpen dat het in de grond pompen van chemicaliën in onze aarde niet een bijzonder goed en duurzaam idee is. Terwijl wij wereldwijd scherpe doelstellingen nastreven om te verduurzamen en daarvoor lokaal zelfs bereid zijn om windmolens te plaatsen in cultuurhistorische landschappen, staan wij aan de andere kant toe dat men niet duurzame maatregelen neemt om de staatskas te spekken. Bij fracking kan schadelijk methaan vrijkomen, wat een slechte uitwerking heeft op het broeikaseffect. Er komen chemicaliën in dezelfde grond terecht als waar wij ons drinkwater uit winnen. Daarnaast moeten er boorputten aangelegd worden, die over het algemeen geen aanwinst zijn voor het landschap. Wie vindt dat een windmolen afbreuk doet aan het landschap zal eens een boorput van dichtbij moeten bekijken. En tenslotte het allerbelangrijkste; fracking veroorzaakt aardbevingen. Daarom, het was zaterdag druk in Opende. Maar niet druk genoeg. Laten we ons realiseren dat de grote winnaars van de gaswinning uit ‘onze’ kleine gasvelden niet in het noorden wonen. Zaterdag riep men op een gruwelijk koud weiland nabij de grens tussen Groningen en Friesland op om als noordelingen de handen ineen te slaan en een vuist te maken tegen de gaswinning in onze regio. En dat is belangrijk, willen we hier nog lang blijven genieten van de historische gebouwen en de schitterende landschappen die West-Groningen, Oost-Friesland en zeker ook Noord-Drenthe (Langelo) rijk is. Het mooie park van Kommerzijl/Grijpskerk ten spijt, de NAM is niet onze vriend.

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!