Natuurgebied Holwerd Oost wordt verbeterd

Holwerd Staatsbosbeheer

‘Struinpad wordt aangesloten op bestaande wandelroutes’

HOLWERD – Het natuurgebied ten oosten van de pier van Holwerd krijgt een nieuwe inrichting. Staatsbosbeheer gaat in samenwerking met het Dorpsbelang van Holwerd, de gemeente Dongeradeel en de Agrarische Natuurvereniging het gebied opnieuw inrichten en daarna blijven beheren. Daarbij zal een wandelpad worden aangelegd. Een observatiepunt behoort ook tot de wensen van Staatsbosbeheer, maar dat is nog niet zeker of dat gerealiseerd kan worden. Niet eerder dan volgend jaar wordt hier een beslissing over gemaakt. Voor het project was bij het Waddenfonds een subsidieaanvraag ingediend welke toegezegd is. Het project kan rekenen op €886.000,-. Daarmee is plusminus 80% van de kosten gedekt. De overige kosten worden bij elkaar gebracht door Staatsbosbeheer en de gemeente. Staatsbosbeheer neemt nog eens 10% voor haar rekening en de gemeente staat garant voor €30.000,-

‘Eind april heb ik het gebied bezocht samen met het Dorpsbelang Holwerd, Wetterskip, RWS en de Wadvogelwerkgroep,’ zegt Henk-Jan van der Veen, projectleider van het project Naar Buiten Holwerd. ‘We hebben daar met elkaar de inrichtingsmaatregelen besproken, waarbij ieder zijn kennis en kunde over de kwelder in kon brengen. Na dit bezoek zijn we aan de slag gegaan met het projectplan. Het is de bedoeling dat de dijk, die halverwege de vorige eeuw is aangelegd, afgegraven wordt. Hierdoor kan het zeewater weer dieper de kwelder indringen. Dit biedt mogelijkheden voor de natuurlijke ontwikkeling van het gebied.’ De dijk, die ruim 800 meter lang is, is in de vorige eeuw aangelegd om erosie van aangeslibde grond en de zoute overstroming van het achterliggende landbouwgebied te beperken. Deze gaat nu afgegraven worden, waardoor de natuurwaarden hersteld worden en de flora en fauna in het gebied weer meer mogelijkheden krijgen. De kwelder is rijk aan specifieke wad- en kust vogels, zoals de bergeend, strandloper, scholekster en velduil. Men wil graag deze vogels meer broed- en voedselgelegenheid bieden.

Niet alleen de verbetering van de natuur in Holwerd Oost is een belangrijke pijler in het plan, ook de aanleg van een struinpad in het gebied is erg belangrijk. ‘Het dorpsbelang van Holwerd wilde graag een wandelroute rondom het dorp. Deze wordt aangesloten op het struinpad, waardoor wandelaars optimaal kunnen genieten van het gebied. Ook zal deze aansluiten op de reeds bestaande wandelroute van het Fryske Gea en de wens is er om het struinpad ook aan te laten sluiten op de pier van Holwerd, zodat men ook van daaruit het gebied kan bezoeken.’

De werkzaamheden zullen pas volgend jaar van start gaan. ‘Momenteel zijn we bezig om het gehele projectplan te maken. Hierbij moeten we met een hoop factoren rekening houden. Zo moet er bijvoorbeeld een vluchtroute komen voor de runderen en schapen die er komen te grazen. Daarna moeten de vergunningen voor de werkzaamheden afgegeven worden. Tegen die tijd zijn we al na de zomer. De werkzaamheden willen we over het stormseizoen heen tillen. In het voorjaar van 2014 gaan we van start.’

Om optimaal te kunnen genieten van de rust, de ruimte en het Wad is de wens voor een observatiepunt groot. ‘Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een vogelkijkhut, maar om dat te realiseren is ontzettend duur. Hier moeten we nog goed over nadenken wat we nou graag willen. Eerst willen we de benodigde werkzaamheden uitvoeren, daarna komt het observatiepunt aan de orde.’

Het natuurgebied Holwerd Oost doet momenteel mee met de wedstrijd ‘Prachtplekken’ van Staatsbosbeheer. Tot en met 19 mei kan er door middel van het bekijken van het filmpje gestemd worden op het natuurgebied in Holwerd. Het filmpje is ook te delen via Facebook en Twitter. De prijs voor de prachtigste plek in Nederland wordt op 22 mei uitgereikt door staatssecretaris Sharon Dijksma.