“Natuurlijk wil je hetgeen je in de steigers zet ook zelf uitvoeren”

Hielke Westra kijkt terug op eerste periode als wethouder 

GROOTEGAST/WESTERKWARTIER – Sinds januari 2019 bekleedt Hielke Westra de functie van wethouder in de gemeente Westerkwartier. Hiervoor was hij vijf jaar fractievoorzitter van het CDA in de voormalige gemeente Grootegast. De politieke wereld is hem dus zeker niet vreemd, maar wethouder worden in een nieuwe gemeente is zeker niet niks. Dat heeft ook Westra ervaren. “De afgelopen periode was behoorlijk intens”, vertelt hij. “Toch doe ik alles met veel plezier en geniet ik ontzettend van de dingen die ik doe”. In gesprek met de Streekkrant vertelt Westra over zijn politieke carrière, hoe de gemeente Westerkwartier er momenteel voor staat en kijkt hij uit naar de toekomst. 

In 2014 werd Westra fractievoorzitter van CDA Grootegast, maar ook daarvoor hield hij zich vanuit verschillende functies al met politiek bezig. Zo heeft hij onder andere gewerkt voor de gemeenten Loppersum en Winsum, was hij betrokken bij het maken van de Dorpsvisie en was hij voorzitter van Dorpsbelangen Grootegast. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is Westra trotse wethouder, met onder andere duurzaamheid, kunst en cultuur in zijn portefeuille. Een rol die hem goed bevalt. “Ik heb wel eens vaker gezegd dat ik meer een bestuurder ben dan een politicus”, zegt Westra. “In de gemeenteraad heb ik het ook altijd prettig gevonden, maar deze rol past wat beter bij mij. Ik ben betrokken geweest bij het maken van het coalitieprogramma en in het college voeren we nu uit wat de raad wil. In de raad stuur je toch meer op hoofdlijnen”.

Een belangrijk speerpunt van Westra is duurzaamheid. Aan het begin van zijn periode als wethouder liet hij weten forse stappen te willen zetten op dit vlak. Dat is volgens hem ook zeker gelukt. “Ik ben heel tevreden op het beleid dat we nu hebben”, legt Westra uit. “In de afgelopen jaren hebben we verschillende visies op het gebied van duurzaamheid gemaakt, welke vaak unaniem door de raad zijn aangekomen. Daar ben ik best trots op. Het is namelijk taaie kost en dat ligt behoorlijk gevoelig. Toch krijgen we van de raad brede steun voor de uitvoering”. Westra hoopt dat inwoners van het Westerkwartier aan het eind van deze collegeperiode de gemeente kennen als een gemeente die allereerst inzet op energie besparen. De energiecoaches die onlangs beschikbaar zijn gesteld voor woningeigenaren en woninghuurders helpen daar goed bij. “Inwoners kunnen adviezen krijgen over hun woning en geholpen worden om subsidies te krijgen om energie te besparen. Daarnaast kunnen ze eveneens breder lenen. Hieruit blijkt dat wij duurzaam leven van harte stimuleren”. 

Een tweede onderwerp waar de wethouder zich hard voor maakt is kunst & cultuur. Niet geheel vreemd is dat in de nieuwe gemeente Westerkwartier ook op dit vlak is begonnen met beleid maken. “Zo hebben we een cultuurvisie, die onlangs unaniem door de raad is vastgesteld”, vertelt Westra. “Ook daar ben ik trots op. In deze visie staan drie zuilen centraal. Zo moet iedereen mee kunnen doen, is cultuur domein overstijgend en is er veel aandacht voor de Westerkwartierse identiteit. Daarnaast is erin opgenomen dat we op zoek moeten gaan naar een cultuurcoach, en die is, in de persoon van Elise van der Laan, inmiddels gevonden”. De cultuurcoach moet de verbindende factor zijn tussen het verenigingsleven en de inwoners. “We willen dat er contact wordt gezocht met de doelgroepen die minder vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur. Die personen willen we graag bereiken. Daarom zijn we ook blij dat het terechtkomt bij Sociaal Werk De Schans. Een volgende stap die ik persoonlijk graag wil zien, is dat er vervolgens meer cultuurcoaches komen. Zo zijn er bijvoorbeeld al wel vier buurtsportcoaches, maar in mijn optiek is cultuur net zo belangrijk. Echter moeten we eerst bewijzen dat de cultuurcoach een meerwaarde heeft”. 

Een derde speerpunt waar Westra veel aandacht voor heeft, is de gaswinning. Een onderwerp waar de gemeente niet direct invloed op heeft, omdat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vergunningen afgeeft voor het winnen van aardgas, maar

de Westerkwartierders hebben er wel degelijk last van. “En dan willen we er wel voor de inwoners zijn”, vertelt hij. “Het heeft niet zo’n grote impact als in Oost- en Noord-Groningen, maar het dossier is wel minstens zo complex als in de rest van de provincie. Dat komt omdat er in onze gemeente in verschillende vormen gas wordt gewonnen. Zo komt er deels gas uit het Groningerveld, zijn er zeventien kleine gasvelden en hebben we twee gasopslagen. Inwoners die schade oplopen van de gaswinning in het Groningerveld moeten bij een andere instantie zijn als wanneer er schade is opgelopen van de gaswinning in een van de kleinere gasvelden. Dat is voor de inwoners lastig. Daar komt bij dat wij als gemeente ook niet in de lead zijn, maar er toch voor onze inwoners willen zijn”. De minister is voornemens om de gaswinning uit het Groningerveld de komende jaren nog te blijven benutten. Dat verandert echter iets voor de gasopslagen in Grijpskerk en Langelo, welke tot Zevenhuizen loopt. “Er gebeurt veel en daar zijn ook zorgen over. We blijven echter te allen tijde met de betrokken instanties en inwoners in contact”, aldus Westra. 

De wethouder erkent dat de afgelopen periode behoorlijk intens was. Volgens hem zijn daar drie belangrijke oorzaken voor. “Wethouder worden in een nieuwe gemeente is altijd lastig”, vertelt hij. “Er komt zoveel op je af en je krijgt met allemaal nieuwe zaken te maken. Dat is ook de reden dat we de afgelopen periode zoveel beleid hebben gemaakt. Daarnaast was het mijn eerste periode als wethouder, waardoor ik ook voor mijzelf moest wennen. Ook de coronaperiode helpt daar zeker niet bij. Een vierde element die sinds kort speelt, is de ziekte van collega Bert Nederveen. Dat zorgt ervoor dat ook de komende periode onzeker is”. Het leven als wethouder is behoorlijk druk en hectisch. Dat heeft Westra inmiddels wel ervaren. “Soms ben ik drie of vier avonden in de week weg en ben ik ook in het weekend op pad. Je agenda wordt echt geleefd. Er zijn heel veel dingen die buiten het zichtveld van inwoners plaatvinden. Het college werkt veel, maar we klagen niet hoor. Ik kan me wel eens voorstellen dat inwoners vinden dat de gemeente traag vinden, maar dat is hoe de democratie in Nederland georganiseerd is. Daar kunnen we in deze gemeente, als het om besluitvorming gaat, niets aan veranderen”. 

Ondanks de intense periode, geniet Westra wel ontzettend van wat hij doet. “Ik vind het mooi dat je met kleine dingen zaken in beweging kunt krijgen. Dat je partijen bij elkaar kunt brengen en bijvoorbeeld fusies in gang kunt zetten. Mijn geluksmomentjes zitten in kleine dingen”. Of Westra zich ook volgend jaar weer kandidaat stelt als wethouder, kan hij nog niet zeggen. “Daar zijn zoveel dingen van afhankelijk, waaronder de positie van het CDA in heel Nederland. Daar hebben we ongetwijfeld ook tijdens de lokale verkiezingen last van. Daarnaast houd ik bij mijn beslissing natuurlijk ook rekening met mijn persoonlijke afwegingen”. De afgelopen periode heeft Westra veel beleid gemaakt, waar de inwoners niet direct wat van merken. Of hij dat niet het liefst in een volgende collegeperiode wil uitvoeren? “Natuurlijk wil je hetgeen je in de steigers zet ook zelf uitvoeren, maar dat moet wel haalbaar zijn. Daar ga ik de komende periode over nadenken”, besluit de wethouder.