Nieuw boek moet geschiedenis Westerzand vertellen

Boek over Westerzand

WESTERZAND/SEBALDEBUREN – Halverwege volgend jaar komt een boek uit waarin de geschiedenis van het Westerzand tussen Sebaldeburen en Lutjegast te lezen is. Om het boek te maken is ruim 30 jaar informatie verzameld door Arend Bosma. Hij overleed afgelopen zomer, maar zijn vrouw, broer en John Wamsteker willen het boek nu afmaken. Het boek wordt zo’n 500 pagina’s dik.

“Het was de hobby van mijn man om een stamboom van de familie te maken. Hij wilde dat doen voor onze kinderen. We hebben hier als familie tot in 1971 gewoond,” vertelt Arend’s vrouw Ina. Het werd een soort van verslaving en geen kans werd onbenut gelaten om informatie te verzamelen. “Daarvoor gingen we regelmatig hier langs. Uiteindelijk wilde mijn man er een boek van maken. Later werd het een boek over deze streek.”

In 2007 begon het plan serieuzere vormen aan te nemen. Broer Harke werd gevraagd mee te helpen aan het zoeken van informatie. “Je had hier het Westerzand, maar ook de Hooilaan en Kievitjeburen. Langs het huidige Van Starkenborghkanaal stonden zo’n twintig huizen,” vertelt Harke. “Toen in 1936 het kanaal gegraven werd moesten de huizen weg. Maar drie zijn er blijven bestaan. De hele streek is verdwenen. Je had nog de Boeckstede. Daarvan is alleen nog de fundering over.”

Alle verzamelde informatie is nu verwerkt. Harke’s vrouw maakt de opmaak en Arend’s dochter controleert alles op spelfouten. Aan John is de taak om voor fondsen te zorgen. Ook maakte hij enkele recente foto’s voor het boek. Aan het begin van de zomer moet het af zijn. Dat zou aanvankelijk al aan het einde van dit jaar, maar door het overlijden van Arend lag het werk enkele weken stil. Wanneer en waar het boek verkrijgbaar is, is nog niet bekend.