Nieuw logo voor fusieschool Opende

OPENDE – In de laatste week van het schooljaar 2020-2021 is in het bijzijn van alle leerlingen van de basisscholen De Klister en Het Kompas het nieuwe logo onthuld van de samenlevingsschool de Binding. De openbare basisschool het Kompas en de christelijke daltonschool de Klister zijn al sinds 2015 samen gehuisvest in het gebouw aan de Verbindingsweg in Opende. Het gezamenlijk gebruik van dit prachtige onderwijscomplex heeft de samenwerking in de afgelopen jaren sterk bevorderd. Uiteindelijk heeft deze toenadering geleid tot een fusie van beide Quadratenscholen.

Beide medezeggenschapsraden hebben enkele maanden geleden afzonderlijk van elkaar unaniem hun instemming verleend aan de fusie tussen cds de Klister en obs het Kompas vanaf het schooljaar 2021-2022. Er is in het fusieproces vanaf maart 2020 in verschillende werkgroepen veel werk verzet door ouders en teamleden. Zo heeft de werkgroep Identiteit onder leiding van dr. Erik Renkema (Verus) een prachtig adviesrapport geformuleerd. In dat rapport staat op welke wijze de samenlevingsschool vorm en invulling dient te geven aan de levensbeschouwelijke identiteit. Op samenlevingsschool de Binding zal onderwijs worden gegeven vanuit twee kernwaarden, namelijk: gelijkwaardigheid en vrijheid. Deze beide waarden zijn de pijlers van de levensbeschouwelijke identiteit van deze nieuwe school in Opende. Voor zowel leerlingen, ouders als teamleden zullen deze kernwaarden herkenbaar moeten worden in de praktijk van het onderwijs van de samenlevingsschool.

Na de zomervakantie start de nieuwe basisschool in Opende. Een nieuw begin betekent het oude loslaten. Bij zo’n nieuwe school hoort uiteraard ook een nieuw logo. Dit kleurrijke logo is onthuld onder een daverend applaus door Richard Knol (oud-directeur cds de Klister).