Nieuw logo voor Olhoofster ‘Humstee’

OLDEHOVE – Nadat OBS Jan Bierma en CBS De Wingerd vorig jaar samen op gingen in samenwerkingsschool ‘de Humstee’ moest er natuurlijk ook een nieuw logo op de voorgevel komen te hangen. Het nieuwe logo liet even op zich wachten, maar werd vorige week dan toch echt onthuld. In het logo zijn de nieuwe geformuleerde missie en visie van ‘de Humstee’ verwerkt. De onthulling van het gevelbord met de nieuwe naam en het nieuwe logo vond op feestelijke wijze plaats. Er werd door alle aanwezigen gevierd dat Oldehove blijft beschikken over een mooie school waar goed onderwijs gegeven wordt, met het oog gericht naar de toekomst. Voor de kinderen was er een feestelijk programma met een goochelaar en andere activiteiten samengesteld. Voor ouders en andere belangstellenden was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aan het einde van de middag zongen de leerlingen het nieuwe schoollied van de Humstee waarna Flip Niehof, oud-directeur van de Jan Biermaschool en Lammert Top, oud-directeur van de Wingerd het logo mochten tonen aan de aanwezigen.