Nieuwe aanwinsten SCET te bekijken in Heemstra State

Oentsjerk - tekening bauke van der sloot

OENTSJERK – De Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden (SCET) in Oentsjerk houdt zich al jaren bezig met het verzamelen en archiveren van allerlei foto’s, films, krantenknipsels, historische boeken, notulenboeken en andere interessante documenten of materialen die te maken hebben met de historie van de Trynwâlden. Ook de website www.erfgoedtrynwalden.nl, die veel wordt bekeken, wordt door deze stichting beheerd. Op deze website zijn honderden historische en interessante foto’s uit alle dorpen in de Trynwâlden te zien. De stichting heeft al veel interessant materiaal verzameld en opgeslagen in Heemstra State in Oentsjerk of in het gemeente archief te Burgum. In 2013 heeft de stichting onder andere het volgende gekregen; Toneelboekjes, kerkfoto’s, een soldatenhelm uit 1940, correspondentie, boek met beelden van het bos van Ypey, fotoalbums, en vele krantenknipsels en ansichtkaarten. Het archiefmateriaal in de bibliotheek van Heemstra State is ‘s woensdagmorgens van 9.00-11.00 uur te bezichtigen, behalve in de vakantieperioden. Om zeker te zijn dat het archief open is kan men contact opnemen met het secretariaat (058 2561208). Ook iedereen die nog wat interessants voor de stichting heeft liggen en dit wil afstaan, kan zijn spullen daar rond die tijd kwijt. De bijgaande krantenfoto komt uit het archief. Hierop is de Wynzerdyk in Oentsjerk te zien, in vroegere jaren getekend door de bekende kunstschilder Bouke van der Sloot.