Nieuwe cijfers RIVM: 137 nieuwe ziekenhuisopnames en 123 overledenen

STREEK – Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 887 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 123 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 708 en 138. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 137. Dit waren gisteren nog 124.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 10.158. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 35.729. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 4177. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Streekgebied
In het Westerkwartier zijn momenteel veertien personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis in verband met het coronavirus. Het aantal bekende besmettingen staat momenteel op 54. In het Westerkwartier zijn er, zover bekend, vier inwoners overleden als gevolg van het coronavirus. In de gemeente Het Hogeland zijn nu 26 besmettingen bekend, waarvan zeven patiënten opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis. Twee van hen zijn overleden. In de gemeente Achtkarspelen zijn negen besmettingsgevallen bekend. Geen enkele patiënt is tot op heden opgenomen (geweest) in het ziekenhuis of overleden.

Verpleeghuizen
Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. Het RIVM ziet dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen. Daarnaast ziet men wel verspreiding van COVID-19 binnen verpleeghuizen. Het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt, blijft stabiel hoog. Verpleeghuizen laten bewoners en zorgmedewerkers testen wanneer er een verdenking is op een COVID-19. Sommige meldingen worden later gedaan. Daarom kan het zijn dat nog niet alle meldingen van de laatste week zijn meegenomen.

Verspreiding verloopt langzamer
De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.  

Sinds 6 april wordt er meer getest op COVID-19 vooral bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis met klachten, naast de mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 en zorgpersoneel in ziekenhuizen. De laatste weken is het aantal geteste personen opgelopen tot bijna 40.000 per week. Het percentage positief geteste personen nam tot eind maart toe tot ongeveer 30% vastgestelde besmette personen op het totaal aantal geteste personen en nam daarna weer af. Naast het afnemende aantal nieuwe patiënten door de maatregelen die op 16 maart zijn genomen, speelt hierbij het veranderde testbeleid sinds 6 april ook een rol (Bron: RIVM).