Nieuwe cijfers RIVM: 210 nieuwe ziekenhuisopnames en 122 overledenen

STREEK – Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 868 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 122 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 964 en 86. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 210. Dit waren gisteren nog 147.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 8939. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 27.419. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 2945. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het RIVM hecht momenteel de meeste waarde aan het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten. Dit aantal ligt vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en.

In het Westerkwartier zijn momenteel veertien personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis in verband met het coronavirus. Het aantal bekende besmettingen staat momenteel op 50. In de gemeente Het Hogeland zijn nu 22 besmettingen bekend, waarvan zeven patiënten opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis. In de gemeente Achtkarspelen zijn vijf gevallen bekend. Geen enkele patiënt is tot op heden opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Verspreiding verloopt langzamer
De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. 

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor patiënten met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie en zorgmedewerkers ook buiten het ziekenhuis. Zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg en thuiszorgmedewerkers die klachten hebben. 

Voor 28% van de bij het RIVM gemelde bevestigde COVID-19 patiënten is bekend dat zij in de zorg werken. Het relatief grote aandeel van zorgmedewerkers onder de patiënten met COVID-19 wordt verklaard doordat het testbeleid voor een deel gericht is op deze beroepsgroep. 

De leeftijdsverdeling en de man-vrouw verdeling van zorgmedewerkers is anders dan die van overige COVID-19 patiënten. Van alle gemelde zorgmedewerkers met COVID-19 is de helft 44 jaar of jonger en is 81%  vrouw. Van de overige patiënten is de helft 72 jaar of ouder en is 48% vrouw (Bron: RIVM).