Nieuwe cijfers RIVM: 76 nieuwe ziekenhuisopnames en 145 overledenen

0
80

STREEK – Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 386 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 145 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 171 en 48. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 76. Dit waren gisteren nog 88.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 10.685. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 38.802. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 4711. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Streekgebied
In het Westerkwartier zijn momenteel veertien personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis in verband met het coronavirus. Het aantal bekende besmettingen staat momenteel op 55. In het Westerkwartier zijn er, zover bekend, vier inwoners overleden als gevolg van het coronavirus. In de gemeente Het Hogeland zijn nu 27 besmettingen bekend, waarvan zeven patiënten opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis. Twee van hen zijn overleden. In de gemeente Achtkarspelen zijn tien besmettingsgevallen bekend. Geen enkele patiënt is tot op heden opgenomen (geweest) in het ziekenhuis of overleden.

Maatregelen werken
De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken.
Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen