Nieuwe Dorpshuis Doezum feestelijk geopend

DOEZUM – Afgelopen vrijdag 12 november is, na een jaar van ingrijpend verbouwen en verduurzamen, het nieuwe Dorpshuis in Doezum feestelijk geopend. Dat gebeurde onder belangstelling van verschillende inwoners van het dorp. Ook Fleur Gräper van de Provincie Groningen en Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier waren hierbij aanwezig. Tijdens de opening werd eveneens de naam van het nieuwe dorpshuis onthuld, namelijk ’t Stuurhuus. Na de opening konden alle (oud)inwoners van Doezum het resultaat bekijken en elkaar ontmoeten.

In Doezum leefde onder de dorpsbewoners al jarenlang het gemis van een sociale ontmoetingsplek. Vroeger was er nog het plaatselijke dorpscafé De Steven, maar die is al jaren niet meer in gebruik. Dit heeft een ontzettend negatieve impact gehad op de leefbaarheid en het sociaal-maatschappelijk leven in Doezum. Daarom is door de bewoners een dorpsvisie gepresenteerd met de titel ‘Pad noar morg’n’ (het pad naar morgen), waarin de nadrukkelijke wens van een eigen dorpshuis sterk naar voren kwam. De plannen waren in de afgelopen jaren alleen maar concreter geworden en nu was de tijd rijper dan ooit om het dorpshuis daadwerkelijk te gaan realiseren. Een eigen dorpshuis voor de bewoners die een centrale ontmoetingsplek gaat innemen, de leefbaarheid en vitaliteit vergroot en ruimte gaat bieden aan de meer kwetsbare doelgroepen.In 2020 heeft Stichting Dorpshuis Doezum voormalig gebouw De Haven mogen overnemen van de Protestantse Gemeente Doezum. In het voorjaar van 2021 is gestart met de verbouwing van het voormalige kerkgebouw tot een dorpshuis voor jong en oud wat volledig ten goede komt aan het dorp Doezum.Samen met diverse werkgroepen, bestaande uit vrijwilligers, heeft Stichting Dorpshuis Doezum ervoor gezorgd dat er een prachtig dorpshuis in Doezum is gerealiseerd, dat bijdraagt aan de leefbaarheid en onderlinge samenhang en verbondenheid in het dorp. Dit was een uitdagend plan, wat zonder de hulp van alle dorpsinwoners niet was gelukt.

In het dorpshuis zijn diverse ruimtes gerealiseerd; een huiskamercafé, een grote activiteitenzaal voor onder andere de plaatselijke toneel- en muziekverenigingen, maar ook voor andere festiviteiten of vergaderingen mogelijk, een ruimte waar zowel de jeugd elkaar kan ontmoeten als de ouderen uit het dorp en een vergaderruimte.De diversiteit van deze gebruikers laat ook de behoefte zien op sociaal, maatschappelijk, cultureel en sportief vlak.

De afgelopen weken werd al reikhalzend uitgekeken naar het moment dat de deuren van het dorpshuis voor het verenigingsleven en andere activiteiten geopend konden worden. Gedurende het traject zijn er verschillende uitdagingen overwonnen. Allereerst dreigde de Covid-situatie de inzameling vanuit het dorp te dwarsbomen en daarna werd er tijdens de bouw aangelopen tegen tekorten in materialen en de flinke prijsstijgingen. Door extra veel inzet van eigen werkzaamheden van allerlei vrijwilligers in en rondom het dorp en betrokken ondernemers, extra acties en een extra bijdrage van Gemeente Westerkwartier, werd ook dit overwonnen en is de realisatie nu een feit. Overigens zijn er nog wel een aantal punten die nog gedaan moeten worden, maar hiervoor zijn nog aanvullende acties nodig en wordt nu langer de tijd voor uitgetrokken.

De realisatie van het dorpshuis is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Gemeente Westerkwartier, Oranje Fonds, Stichting VSB Fonds, Stichting H.S. Kammingafonds, Stichting Femme van der Schaaf, Rabobank Cooperatiefonds Noordenveld West Groningen, Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, Insingher Stichting, Geert van Mesdag Stichting, Stichting Spavo Fonds, Stichting Het Roode of Burgerweeshuis, Leefbaarheidsfonds Wold en Waard, Emmaplein Foundation, Stichting Doen, NAM en alle inwoners van Doezum. De financiering is mogelijk gemaakt door Stichting Fonds het nieuwe Doen.