Nieuwe expositie in Kloostermuseum Aduard

ADUARD – Sinds 4 september kan het publiek van het Kloostermuseum Aduard ‘corona-proof’ kennis maken met de nieuwe tentoonstelling ‘Van schrijfplankje tot schoolbord – Onderwijs in Stad en Ommeland tussen 1200 tot 1800’. Men zal zich verbazen over het verschil tussen het onderwijs van toen en nu. Dat is niet alleen in de tentoonstelling te zien, maar ook in een speciaal geproduceerde film en in een informatief boekje. In de tentoonstelling toont het museum aan de hand van objecten, handschriften en zeer gevarieerd beeldmateriaal de ontwikkeling van 600 jaar onderwijs. Daarbij ligt het accent op de eigen regio. Allerlei facetten komen aan bod: de voorbeeldfunctie van heiligen, afbeeldingen van onderwijssituaties binnen en buiten het klooster, de rol van spelen naast leren, spotprenten, straffen en belonen, de agressie van kinderen ten aanzien van leerkrachten, leermiddelen en diverse documenten en afbeeldingen die leerkrachten en onderwijsinspecteurs uit het verleden betreffen. Wegens de corona maatregelen zijn de openingstijden aangepast. Voor de exacte gegevens, het reserveren en alle overige informatie kan men terecht op www.kloostermuseumaduard.nl