Noaberschap

De nije gemeente Westerkwartier kwam veurege week woensdag ien de eerste roadsvergoadering bijeen om de nije burgemeester, de wetholders en de roadsleden ien te wijden. Net as vroeger werd er vergoaderd ien t café, omdat er ien de eigen raadskoamer niet genog ruumte was veur al et pebliek.

De kommende 9-10 moand zil Koos Wiersma as woarnemmend burgemeester aan t roer van de gemeente stoan. Een echte Westerkwartierder en n ervoaren bestuurder. Met zien woddels diep ien e Westerhörner klei van Griepskerk en met n flinke bestuurleke ervoaring ien de Marne, moaken ze hem de kop niet gek. Hij wiet hoe de hoazen lopen en is ok voardeg genog om t hoaske te schieten en om te zetten ien n eetboare hoazepeper. We hadden hum meschien ok wel op t oog veur de functie van nije burgervader, mor zelf het er doar zien bedenkings bij omdat er gien hiele periode vol moaken kin.

Kandidoat Numero Uno veur dizze toak, zat natuurlek de leste tied al op de troon van Grootegast. Ard van der Tuuk was n enthousiaste, aanspreekboare en bestuurlek voardege burgemeester, die hier wonderwel bleek te passen. Gien gek idee om de koning te vroagen om hem veur de komende 10-12 joar hier hin te zetten. Ard bleek ok n man met gevuul veur minsen, cultuur en historie. Kiek. Dat kennen wij prima bruken. Bieden we hem een cursus Westerkwartiers aan, dan komt t hielemoal goed.

Koos Wiersma krigt de steun van 4 wetholders uut de coalitie. Het coalitieprogramma het as titel ‘Samen Westerkwartier Maken’. De kommende periode willen ze ‘Noaberschap’ as kwaliteit van de regio uutwaarken. Doarbij bennen de woorden uut de afkorting DNA (Dichtbij, Nuchter en Ambitieus) belangriek. Nou we één van de grootste gemeenten van t Noorden bennen, zil de gemeente flink zien best doen moeten om van De Wilp tot Garnwerd te wieten wat of er speuld. De veul geroemde verscheidenheid van t Westerkwartier is doarbij extra lasteg, gien dörp is geliek en de problemen van cultuurgebied Middag-Humsterland bennen aans dan de olle turfwinningsgebieden ien t zuden van de gemeente.  Gelukkig bennen Westerkwartierders ok knap eigenwies en zelfstandeg. We zuken eerst zelf wel uut hoe t kin en dan kieken we hoe of t past binnen de regeltjes. As de nije wetholders net zo buugzoam bennen, moaken ze t zichzelf makkelek, want dan bruken ze de kracht van de inwoners. Luustern is voak belangrieker dan heuren en doen is belangrieker dan zeggen!

Veur ons as cultuurminsen wordt wetholder Hielke Westra (is minder Fries dan de noam dut vermoeden) een belangrieke speuler. Noast dorpshuzen, innovatie, het gasdossier en duurzoamheid, zit ok cultuur ien zien pakket. En cultuur en streektoal vienden ze belangriek, want ien t program is te lezen:

Onze cultuur is uniek. De gemeente wil dan ook aandacht voor het bevorderen van het Westerkwartiers en daarnaast voor cultuureducatie.

Ok hier is et ons gemeentebestuur alweer makkelek moakt. Veul culturele clubs hemmen ien 2018 al metwaarkt aan t opstellen van n Cultuurmanifest. Gebruuk dizze soamenwaarking en vertoal et noar actief cultuurbeleid (met ambteleke ondersteuning veur de grote lienen en de centerij).

Vanuut Mien Westerkwartier perbeer we de streektoal al joarenlang (DNA, we Doen Niet Aans) op e koart te zetten, dus bij dizze de uutneudeging om aan te hoaken en gebruuk te moaken van wat er al is. We verwachten niet drekst dat er n streektoalfunctionoares komt, mor n roadsvergoadering ien t plat is vast n uutdoaging. Ien dizze rubriek zil we de road kritisch en met DNA (DNA = Direct, Niet op de man, Aanjoagend) volgen.

Hielke proat plat, dat schilt, die huuft niet noar de cursus die we dan ien t noajoar veur Ard van der Tuuk organiseren. Andere wetholders, roadsleden en ambtenoaren bennen natuurlek van harte welkom. We plannen wel wat ien één van onze mooie dorsphuzen of moaken een rondje laangs alle cultuurdroagers van dizze ‘Grote Gemeente’.