Nog één keer terugblikken op een bewogen jaar: 2014

zoutkamp sietse veenstra en besturen

Januari

Goed nieuws voor de Voedselbank Grootegast – Marum! De Voedselbank moet hoognodig een nieuwe koelcel aanschaffen om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dankzij een gift van het Oranje Fonds van €7000,- komt de aanschaf van deze koelcel steeds dichterbij.

Een bestuurlijk geschil lijkt het einde te betekenen voor de fusie tussen vv Zeester uit Zoutkamp en VVSV’09 uit Ulrum. Het bestuur van de fusieclub VVSV’09 wil de teams zoveel mogelijk in Ulrum laten voetballen, en dat is tegen het zere been van een hoop Zoutkampers, die ook graag in Zoutkamp willen blijven voetballen. Een groepje Zoutkampers besluit daarop de mogelijkheden te onderzoeken om vv Zeester nieuw leven in te blazen. Dat blijkt later te kunnen, want inmiddels telt de vereniging 185 leden.

De Rabobank in Grootegast gaat in april haar deuren sluiten. Met die mededeling kwam de Rabobank eind januari. Volgens de bank is de vestiging niet langer rendabel. Voorzitter van de Ondernemersvereniging Lodewijk van Laten is kwaad over het besluit en met name over het feit dat de vereniging niet eerder is ingelicht. ‘Dan was ik met leden om tafel gegaan om te praten over alternatieven. We hadden vast een aantal ideeën kunnen aandragen. Nu is het besluit al genomen en kunnen we niet meer terug. Dat is erg jammer’.

 

 

Februari

Niet alleen Grootegast moet het over een tijdje zonder Rabobank stellen, ook de Rabobank-filialen in Leens en Grijpskerk gaan over een tijdje de deuren sluiten. Volgens de Rabobank worden de filialen te weinig bezocht. Met een gemiddelde van één bezoeker per dag is het niet meer rendabel om de filialen open te houden.

Johannes de Haan en Bert Schreuder zijn tijdens de jaarlijkse brandweerbijeenkomst in Grootegast flink in het zonnetje gezet. Burgemeester Kor Dijkstra spelde hen een Koninklijke Onderscheiding op. Beide werden Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Eind februari barstte in Kloosterburen het jaarlijkse carnaval los. Maandenlang werd er in Kloostburen gebouwd aan de praalwagens, die in een optocht van slechts anderhalf uur honderden mensen naar het dorp wist te trekken. Dit jaar was Chris Staal de Prins Carnaval van het feest. De Prins heeft een bijzondere band met het feest; hij leerde er zijn vrouw Chantal kennen.

grootegast ko uitreikingen 2

 

Maart

De Streekkrant organiseerde in 2014 opnieuw ‘Het beste bedrijf van de Streek’. Honderden stemmen kwamen binnen voor allerlei bedrijven uit de regio. Een vakkundige jury, bestaande uit Lies Dijkstra (vrouw van burgemeester Kor Dijkstra) en Gé Oomkes (vrouw van voormalig wethouder Jan Oomkes), gingen met een medewerkster van De Streekkrant op pad om de drie bedrijven met de meeste stemmen te bezoeken. Autowascentrum Noordhorn en Bakker Jager in Grijpskerk werden door de jury met lof beoordeeld, maar moesten echter de prijs voor ‘Het beste bedrijf van de Streek’ aan de Marskramer in Grootegast gunnen.

In Pieterburen is er onrust ontstaan vanwege de mogelijke sluiting van Montessori-school De Getijden. Ouders hebben zich verenigd in een Steungroep De Getijden, en strijden tegen de mogelijke sluiting van de school. Het schoolbestuur Lauwers en Eems wordt met name verweten niet duidelijk te zijn naar de ouders. In december van dit jaar bleek dat de school voorlopig echter open zal blijven en niet zal fuseren met obs De Octopus in Eenrum. Lauwers en Eems heeft inmiddels het plan opgevat om de school in Pieterburen op te laten gaan in het nog te bouwen kindcentrum in Winsum, welke in 2018 klaar moet zijn. Steungroep De Getijden blijft in gesprek met Lauwers en Eems, om te kijken of ook na 2018 de school in Pieterburen open kan blijven.

In Visvliet werd onder grote belangstelling de nieuwe vaarrecreatiesteiger in gebruiken genomen. Voor de feestelijke opening kwam ook hulp van over de grens. Wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland in Friesland opende de steiger samen met wethouder Fred Stol van de gemeente Zuidhorn en gedeputeerde Henk Staghouwer. De steiger kwam er wegens samenwerking tussen de verschillende gemeentes. De politici willen De Lauwers, waar de steiger in staat, niet als een scheiding zien tussen Friesland en Groningen, maar als een verbinding.

 

Beste bedrijf 3

 

April

 

Na de verkiezingen in maart hebben de gemeenten in Streek-gebied niet veel tijd nodig om tot een nieuwe coalitie te komen. In Groote-gast is men zelfs het snelst van het hele land; slechts zes dagen hebben zij nodig om een nieuwe coalitie te vormen met daarin dezelfde partijen als voor de verkiezingen: CDA, ChristenUnie en PvdA. In De Marne volgde men enkele dagen later met ook de partijen van voor de verkiezing: CDA, Groenlinks en de PvdA. In De Marne is er wel een wisseling van de wacht. Harm Evert Waalkens ruilt zijn plaats als wethouder in met Mariëtte de Visser.

VV Kloosterburen heeft een nieuwe hoofdsponsor. Of eigenlijk niet één hoofdsponsor, maar een heleboel. Meer dan veertig agrariërs uit de omgeving van Kloosterburen hebben zich verenigd als ‘Kloosterboeren’, en zijn zo gezamenlijk hoofdsponsor geworden van de club. Het idee voor de Kloosterboeren kwam spontaan, tijdens het carnaval.

De Hollywood-achtige letters van ’t Roblespark in Grootegast zijn plotseling verdwenen. Wethouder Sjabbo Smedes slaat alarm, te meer omdat er net twee weken later een woonmarkt wordt georganiseerd in ’t Roblespark om nieuwe inwoners te interesseren voor deze wijk. Nog geen dag later duiken de letters op bij woonwijk de Oostergast in Zuidhorn. Verwacht wordt dat het een stunt is van de Doezumer Oudjaarsploeg, maar niets blijkt minder waar. De gemeente zelf blijkt verantwoordelijk voor de grap, waarmee ze de aandacht willen vestigen op diezelfde woonmarkt een week later.

 

Mei

 

In Zuidhorn werd voor het eerst in tien jaar weer eens een feestweek georganiseerd. En wat voor één. Een Gooische Bingo alleen voor dames, een Oranjedisco, een optreden van KUG, Switch, Glennis Grace en DUW, alle activiteiten werden door een hoop Zuidhorners bezocht.

De jaarlijkse Taptoe in Grootegast verveelt nooit. Terwijl de Outdoor Games dezelfde dag door het weer nog in het water vielen, was het tijdens de Taptoe droog. Het werd wederom een spetterende aftrap van de feestweek.

De twintigjarige John Homan aarzelde geen moment toen een 93-jarige vrouw te water raakte en hij door omstanders, die zelf het water niet in durfden omdat ze bang waren de oever niet op te komen, gevraagd werd te helpen. Hij sprong, met telefoon nog in de broekzak, in het water en redde zo het leven van de vrouw. Vanwege zijn heldhaftige daad werd hij met een smoesje naar het gemeentehuis in Zuidhorn gelokt waar hij uit handen van burgemeester Bert Swart een onderscheiding kreeg van het Carnegie Heldenfonds.
Een grote schok voor het bestuur van de Spelweek in Niezijl. Zij ontdekten dat hun penningmeester maar liefst 23.500 euro had verduisterd. Zelf trekken zij ook het boetekleed aan. ‘In vier jaar tijd hebben we geen kascontrole gehad’. Het gesjoemel met geld kwam aan het licht na de jaarvergadering. Bestuurslid Anneke Rozema ontdekte dat er iets niet klopte. Na navraag bij de bank bleek er nog maar 51 euro op de rekening te staan. Tegen de penningmeester is geen aangifte gedaan, met hem zijn afspraken gemaakt om het bedrag terug te betalen.

Grootegast Taptoe-15

 

Juni

Het stichtingbestuur van Robles Rock komt met goed nieuws: Na twee jaar afwezigheid zal er dit jaar weer een Robles Rock plaats gaan vinden in Grootegast. Nieuw dit keer is dat de bezoekers mogen meebeslissen over de invulling van het festival. Het festival vindt uiteindelijk plaats op 9 augustus en blijkt wederom een groot succes.

In Sebaldeburen wordt er hard gewerkt om een bedrag van €57.000,- bijeen te brengen voor een sportkooi in het dorp voor 12- tot 16-jarigen. Het idee voor een sportkooi kwam toen in Sebaldeburen de Straatprijs van de Postcodeloterij gewonnen werd. Door het Oranjefonds werd daar bovenop een bedrag van €3000,- gegeven voor een sociaal doel in het dorp. Door middel van sponsorlopen en andere acties probeert het dorp het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. In november wordt de eerste schop in de grond gezet voor de sportkooi.

In Noordhorn komt een einde aan een mooie traditie. Dit jaar lopen kinderen van OBS De Molshoop voor het laatst vijftien kilometer tijdens de Avondvierdaagse. Al 28 jaar lang is het traditie dat de kinderen deze lange afstand lopen. Met het einde van het schooljaar in zicht, en daarmee ook het einde van het bestaan van de school, is dit de laatste keer dat de kinderen namens De Molshoop deze afstand lopen.

 

Noordhorn - kinderen de molshoop

 

Juli

Als het een beetje meezit, is het Roblespark van Grootegast volgend jaar tien starterswoningen rijker. Afgelopen juli meldde zich een tweede bouwondernemer, bouwbedrijf Kootstra van der Veen, om vier starterswoningen in de wijk te bouwen. De andere bouwonderneming, Simon Benus bouw is op 20 oktober gestart met de bouw van zes halfvrijstaande woningen. Daarvan zijn er inmiddels vijf verkocht. Er is nog één beschikbaar, waarvoor de gemeente Grootegast nog een starterslening heeft. Als de tien woningen er staan, blijven er nog vier lege kavels over. Wat daarmee gebeurt, is afhankelijk van de belangstelling. In ieder geval is zeker dat er, na jarenlange stilstand van het project, er weer leven in het ’t Roblespark zit.

Na een onrustige start voor de Zakenkring van Zuidhorn, is de rust wedergekeerd voor de ondernemersclub. Na jarenlang gesteggel over het ‘Reclame Belasting Plan’(RBP), een plan dat ervoor moet zorgen dat behalve de kleinere winkeliers ook de grote ketens voor gezamenlijke reclamekosten moeten opdraaien, is er dan nu het ‘Ondernemersfonds’. Het RBP lag er al zo’n drie jaar. Iedereen binnen de zakenkring was het ermee eens, de burgemeester van Zuidhorn zag het ook wel zitten, maar de raad stemde er niet mee in. Er zou teveel verantwoordelijkheid bij de Zakenkring komen te liggen. Het voltallige bestuur stapte op, daarmee ook voorzitter Abbe Borger. “Als je doorgaat ben je niet meer geloofwaardig”, reageerde hij. Een aantal maanden erna is het dan tóch nog goed gekomen: het Ondernemersfonds Zuidhorn is een feit. Het bestuur is inmiddels ook weer rond en John Bergman is de nieuwe voorzitter van de ondernemersclub.

 

 

 

Augustus

Na bijna twintig jaar getouwtrek komt het er dan toch: het dorpsommetje van Niezijl. De uitspraak van de rechter heeft er voor gezorgd dat het ommetje, een wandeling van zo’n twintig minuten langs het water tóch gerealiseerd kan worden. Het grote struikelblok was een nieuw te bouwen bruggetje. Enkele omwonenden waren bang dat hun privacy erdoor in gevaar zou komen. Het dorp, dat planologisch een ramp genoemd wordt, is blij. Alle straten in het dorp lopen dood en door het ommetje wordt een prachtig gebied toegankelijk, is de communis opinio.

De laatste bewoners van het Zonnehuis Wilhelmina Rustoord in Opende (WRO) verhuisden in augustus naar hun nieuwe adressen. Het rusthuis dat tussen 1907 en 1908 gebouwd werd gaat definitief dicht. Dat was aanleiding voor een reünie op vijf september. Nog één keer kon het gebouw dat ooit diende als opvang voor landlopers en later als jeugdgevangenis bewonderd worden.

Het nieuwe Abel Tasman-museum in Lutjegast is op 29 augustus geopend. Een bijzondere opening die bijgewoond werd door de heer Bury, burgemeester van Kingborough in Tasmanie en Kempthorne van het Tasman-district in Nieuw Zeeland, beide zustergemeenten van Grootegast. Het museum is ontstaan uit het Abel Tasman-kabinet, dat in 1922 is opgericht in de bieb van Grootegast. In 1998 verhuisde het kabinet naar een zijvleugel van het dorpshuis in Lutjegast en in 2012 deed het noodgedwongen de deuren op slot. Het dorpshuis werd afgebroken. Maar nu is, met de komst van een nieuw dorpshuis, ook het museum in ere hersteld.

 

Ongenode gast - wro reunie 2 Johanna

 

September

Het Anbi SNS-fonds in Grijpskerk bestaat dit jaar 15 jaar en vierde haar jubileum in september. Op grootse wijze. De club had namelijk 69.000 euro te verdelen. De stichting, die ooit ontstaan is uit een fusie van de Bondspaarbank Noord en west Groningen en de SNS-bank, nodigde alle 46 verenigingen uit, die ooit een beroep op hen had gedaan.

Een nare maand voor Sterkenburg Vis in Lauwersoog. Het pand werd volledig door brand verwoest. De Dag van de Garnaal, die voor de zaterdag na de brand in de planning stond, is door de brand afgelast. Ook het symposium van 12 september ging ondanks de maandenlange voorbereidingen niet door. Geen feest in de haven, terwijl aan de andere kant rouw heerst om een afgebrand pand, luidde de reactie van de organisatie.

Als het aan Jack Veenbaas, Bart Star, Thijs en Chiel Veenstra, Daan Huberts, Sietse Nieboer en Ivar Kazemier uit Aduard ligt, komt er zo snel mogelijk een nieuwe BMX-baan in hun dorp. De jongens probeerden de oude baan achter de volkstuintjes, die inmiddels helemaal was begroeid, op te knappen. Geheel eigenhandig, met scheppen en zagen. Bij nader inzien bleek het toch niet de beste plek voor een crossbaan, ondervonden ze. Want mocht er iets gebeuren, is de baan niet bereikbaar voor een ambulance. Nu proberen ze aandacht te krijgen voor hun idee, om op een andere, betere plek een BMX-baan te realiseren. En het liefst nog voor de zomer van 2015.

Brand Lauwersoog Johanna3

 

Oktober

 

Als het een beetje meezit is Kornhorn volgend jaar twee parels rijker: er wordt hard gewerkt aan een nieuw dorpshuis én een plek in het Curringherveld. In het natuurgebied wordt de huidige werkschuur omgebouwd tot een groter exemplaar. En het Hornhuus wordt helemaal verbouwd. Het gebouw in het Curringherveld, dat zoveel mogelijk zelfvoorzienend moet worden, moet voor het einde van de winter klaar zijn, is de planning. Omdat er voornamelijk met hout gewerkt wordt, is doorwerken in de winter geen enkel probleem. Als het project klaar is, wordt het dorpshuis aangepakt.

Eindelijk kon Groen Links-wethouder Henk Bakker melden dat de jarenlang slepende ruzie tussen twee families in Grijpskerk opgelost was. De ene familie knalt traditiegetrouw iedere jaarwisseling met carbid op hun woonerf naast een paardenschuur in het dorp, tot grote ergernis van de familie Berends, de paardeneigenaren. Berends zegt dat de paarden van pure stress en ellende flauwvallen in de stal. Bakker kwam met de oplossing: er moest 100 meter tussen de plek van het carbidschieten en de paardenschuur zitten. De paardeneigenaar was echter allerminst blij met de aangedragen oplossing. Hij voorziet zelfs een hoogoplopende burenruzie. Honderd meter helpt niets, zo luidt zijn mening. Meer kan de gemeente niet doen voor de paardenman, een verbod op carbidschieten zit er niet in.

Voor Bindert Veenstra en Jan Helder uit Grijpskerk een bijzonder moment: zij droegen de door hun opgegraven vliegtuigresten van een vliegtuig dat in 1943 neerstortte nabij Grijpskerk, over aan Engelsen. Bindert verdiepte zich samen met buurman Jan in het vliegtuig dat neerging bij zijn dorp, achterhaalde de navigator van de vlucht, de Engelse Jim Nicholson. Er ontstond een warme vriendschap tussen hen. Omdat Nicholson een paar jaar geleden overleed, besloten de heren de documentatie van de vlucht en de vliegtuigresten over te dragen aan vier Engelse dames. De spullen krijgen een plekje in het Pollington Airfield Memorial Garden.Zuidhorn Gemeentehuis

 

November

 

De broers Piet en Jacob Tjalma organiseren in Oldekerk een klokkenmarkt met de klokken die hun vader, die in 2013 overleed, opknapte en repareerde. De klokkendokter, zoals de vader van Piet en Jacob wel bekend stond, had een grote verzameling klokken. Zowel koekoeksklokken als staande klokken en van reiswekkers tot grote Friese klokken behoorden tot zijn verzameling.
De klokkenmarkt op 29 november werd een groot succes. Vanuit het hele land kwamen mensen naar Oldekerk om te kijken of er iets tussen zat voor hun gading .

De Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn lanceerde haar nieuwe website. Wethouder Bert Nederveen had tijdens een feestelijke receptie de eer om op de rode knop te mogen drukken en zo de website te onthullen. Met de nieuwe website hoopt de SWgZ voor de mensen duidelijker te kunnen maken wat zij allemaal voor de inwoners van de gemeente Zuidhorn kunnen betekenen.
De Doezumer Oudjaarsploeg is de winnaar geworden van de Vrijwilligersprijs van de gemeente Grootegast. Het was een hele verrassing voor DOP uit Doezum, die al eerder werd genomineerd maar tot op heden nooit de prijs won.

Ongenode gast - vrijwilligersprijs 3

 

December

De Streekkrant organiseerde in december voor de tweede keer in samenwerking met Best Western Hotel Restaurant Aduard een Diner. Ditmaal werd er gekozen voor het Diner der Dankbaarheid, waar mensen anderen voor op konden geven die volgens hen wel eens een leuke avond hadden verdiend. De avond was tiptop voor elkaar met dank aan alle partijen die zich inzetten voor deze avond, en eindigde dan ook in een swingende polonaise.

Opnieuw werd er in Zuidhorn een 24-uurswandelmarathon georganiseerd voor Serious Request. En wederom werd het een daverend succes. Maar liefst een dikke €12.500,- euro konden de initiatiefnemers naar Haarlem brengen voor de actie Serious Request van radiozender 3FM voor het Rode Kruis. Een monsterachtig groot bedrag, waar de organisatie maar wat trots op is.

Burgemeester Bert Swart had ook aan het einde van het jaar de eer om een Carnegie-onderscheiding uit te reiken. En niet één, maar zelfs vier onderscheidingen. In april kwam een auto met daarin een moeder en haar twee jonge kinderen na een aanrijding in het water terecht bij Briltil. Vier personen sprongen direct het water in en redden zo het leven van de vrouw en haar twee kinderen. Een emotionele bijeenkomst werd het in het gemeentehuis in Zuidhorn, waar de vier in het zonnetje werden gezet. Ook de moeder met haar kinderen waren bij de bijeenkomst, en ook zij sprak de vier een woord van dank uit.

Aduard het Diner-96