Omwonenden verontrust over mogelijke bodemdaling

Gasopslag Grijpskerk-veld gaat sluiten

GRIJPSKERK/PIETERZIJL – De NAM is voornemens de opslag locatie in Grijpskerk per 2022 te sluiten. Het nog aanwezige gas in dit veld wil de aardoliemaatschappij gaan winnen. Om omwonenden te informeren over de plannen hield de NAM afgelopen donderdag een informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Pieterzijl. De bijeenkomst leverde een hoop vragen op van verontruste buurtbewoners. Hoe groot is de kans op verzakkingen wanneer het veld leeg gehaald wordt, willen veel mensen weten. Een vraag waar de NAM geen duidelijk antwoord op heeft. Ook is er niet bekend wat er gaat gebeuren met het veld wanneer het niet meer in gebruik is voor gasopslag.

Het huidige contract met GasTerra loopt tot eind 2021 en de NAM heeft de markt en GasTerra inmiddels op de hoogte gesteld dat er geen interesse is om het contract te verlengen. Gezien de veranderingen op de gasmarkt verwacht de NAM dat het opslaan van aardgas in het Grijpskerk-veld over enkele jaren niet meer nodig is. De NAM-locatie in Grijpskerk wordt sinds 1997 gebruikt voor de opslag van hoogcalorisch gas dat uit kleine velden en het buitenland komt. In deze opslag kan totaal 2,8 miljard kuub gas worden opgeslagen en is daarbij één van de grootste ondergrondse gasopslagen van Europa.

Afgelopen donderdag was de NAM in Pieterzijl om uit te leggen wat de plannen waren en de bewoners duidelijkheid te geven over de situatie. Omwonende kregen de gelegenheid om al hun vragen over dit plan te stellen. Burgemeester Koos Wiersma was ook aanwezig. Wat uit deze bijeenkomst naar voren kwam, was dat de bewoners weinig vertrouwen hebben in het nieuwe plan. Veel mensen stelden gerichte vragen over de consequenties die de gaswinning met zich mee zal brengen. De NAM had niet overal antwoord op. Zo was er bijvoorbeeld de vraag hoeveel bodemdaling er zal komen wanneer het veld leeg is. Dit was volgens de woordvoerder van de NAM nog niet bekend. Volgens Geert Zijlstra uit Pieterzijl heeft dit zeker gevolgen. Hij heeft jaren geleden een lokale actiegroep opgezet tegen de NAM en heeft in de loop der jaren veel kennis opgedaan over hun plannen en werkwijzen. Hij vertelt dat er kaarten online stonden die aanduiden dat er een bodemdaling gaat komen van 14 tot 18 centimeter wanneer het veld leeg zou zijn. Deze kaarten waren volgens hem bevestigd door ingenieurs en andere instanties die betrokken waren bij dit project. Sinds een tijdje zijn deze kaarten ineens verdwenen. De NAM zegt niets te weten van het bestaan van deze kaarten. De woordvoerder van de NAM gaf aan dat er eerst onderzoek gedaan moet worden, alvorens hier antwoord op gegeven kan worden.

Het sluiten van het veld in Grijpskerk zal geen grote gevolgen hebben voor de gasmarkt, volgens  de woordvoerder van de NAM.  Steeds meer gas wordt uit het buitenland gehaald. Hij liet weten dat het de bedoeling is om nationaal verkregen gas nationaal te gaan gebruiken en het overige benodigde gas te halen uit het buitenland. Het veld van Grijpskerk bevat gas dat niet voor de huishoudens in Nederland gebruikt kan worden. Het is gas dat gebruikt wordt voor industriële doeleinden en export. Omdat gas tegenwoordig makkelijker uit het buitenland gehaald kan worden en bewoners, die in de buurt wonen van gasvelden, vaak last hebben van de gaswinning, is het beter om deze velden te sluiten. De NAM wil verder ook het hoogcalorisch gas uit onder andere Grijpskerk omvormen tot ‘Groningengas’, zodat het wel bruikbaar wordt voor huishoudens. Verder geeft de woordvoerder toe dat ze denken meer geld te verdienen met het winnen van het gas dan wanneer ze het veld blijven gebruiken als opslag.

Zienswijze indienen

Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met de grond als het veld leeg is gehaald. De NAM wil graag horen wat de bewoners willen en in overleg een plan maken. Wel bekend is dat de grond in de eerste instantie in originele staat opgeleverd gaat worden. Wie het niet eens is met de nieuwe plannen van de NAM kan zienswijze indienen bij de gemeente Westerkwartier. Dit kan tot 26 juli van dit jaar. Wanneer iemand een zienswijze indient, moet diegene beschrijven met welke punten van het voorgenomen besluit hij/zij het eens is en met welke punten niet. Ook moeten deze keuzes toegelicht worden. Deze punten neemt de gemeente mee in het definitieve besluit. Een zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingediend. Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan gedaan worden door het sturen van een brief aan de gemeente en het indienen van een mondelinge zienwijze kan via een afspraak bij de gemeente zelf worden ingediend.

De bijeenkomst in Pieterzijl is niet de enige bijeenkomst die de NAM organiseert. De organisatie gaat langs elk omliggend dorp van het Grijpskerk-veld om de bezwaren en onzekerheden van de bewoners aan te horen en duidelijkheid te verschaffen. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 20 juni in het dorpshuis van Niezijl. Tussen 17:00 uur en 20:00 uur zullen er weer presentaties gegeven worden en krijgen de bewoners van Niezijl de kans om hun vragen te stellen. De datum voor de vervolgbijeenkomst in Pieterzijl is nog niet vastgesteld.