Ondanks coronacrisis volop bedrijvigheid rondom Dorpshuis Doezum

“We hebben behoefte aan een gezamenlijke plek”

DOEZUM – Al een aantal jaren geleden hebben de inwoners van Doezum de wens uitgesproken om een dorpshuis te realiseren. Voorheen was daar nooit behoefte aan, aangezien Café de Steven als ware ontmoetingsplaats fungeerde. Toen het dorpscafé in 2016 noodgedwongen haar deuren moest sluiten, was dat een groot gemis. Verschillende betrokken dorpelingen hebben zich toen verenigd en hebben zich hard gemaakt voor de komst van een dorpshuis. Nu, vier jaar later, is er nog altijd geen dorpshuis. Dat komt mede doordat er voor het plan geen subsidie werd verleend. Inmiddels ligt er al een tijdje een nieuw plan, dat zich al in een vergevorderd stadium bevindt.

“Er is de afgelopen jaren nogal veel gebeurd”, vertelt Jan Saathof, voorzitter van Dorpsbelang Doezum. “Voordat Café de Steven ermee stopte, was er eigenlijk helemaal geen behoefte aan een Dorpshuis. Het café voorzag in alles waar de inwoners van Doezum op dat moment behoefte aan hadden. Bovendien organiseerde ook de kerk vele activiteiten. Zo vonden daar onder andere toneelvoorstellingen, bijeenkomsten en Sinterklaasvieringen plaats. Waarvoor hadden we een dorpshuis nodig? Er was altijd wel plek”. Toen het café in 2016 haar deuren sloot, was die vraag er echter wel. Daarom werd er een werkgroep opgericht en lieten zij een enquête rondgaan in het dorp. “Op die manier kwamen we erachter dat mensen op dat moment wel degelijk behoefte hadden aan een dorpshuis”, gaat Saathof verder. “Al vrij snel hadden we toen contact met de Protestantse Gemeente in Doezum. Zij hadden toen nog twee kerkgebouwen in Doezum, maar de kerkactiviteiten namen af. Zij wilden het gebouw ‘De Haven’ afstoten, wat zou betekenen dat wij daar ook geen gebruik meer van konden maken”.

Dat zag Dorpsbelang Doezum absoluut niet zitten. Het voerde daarom een haalbaarheidsonderzoek uit om te kijken of een deel van De Haven behouden kon worden als dorpshuis. “Wij hadden eerst als plan om een dorpshuis te creëren met een aantal appartementen eromheen, die het dorpshuis financieel in de lucht moesten houden”, laat Saathof weten. “Voor dit plan kregen wij echter geen subsidie van de provincie Groningen, dus kon dit niet doorgaan”. Op dat moment had Dorpsbelang Doezum geen plan B. Eind 2018 ging men echter opnieuw om tafel om met een nieuw plan te komen. “We splitsten daarom het eerste plan dat we hadden in tweeën en vanuit daar kwam een nieuw plan. We wilden een deel van De Haven ‘omtoveren’ tot dorpshuis. Hier kregen we in 2019 een subsidie voor van zowel de gemeente als de provincie en sindsdien zijn we bezig met dit plan”, aldus Saathof.

De bedoeling is dat de voormalige grote kerkzaal in De Haven het dorpshuis wordt. Deze zaal wordt opgesplitst met aan de ene kant een huiskamercafé en aan de andere kant een aantal kantoortjes en een ruimte voor de jeugd. “Op deze manier kunnen er in die ruimte allerlei activiteiten worden georganiseerd”, vertelt de voorzitter. “Van begrafenissen tot muzikale optredens en van bijeenkomsten tot Sinterklaasfeestjes”. Het plan voor bovengenoemde dorpshuis is echter nog niet helemaal rond. De stichting die hiervoor speciaal is opgericht heeft inmiddels de helft van de kosten gedekt dankzij subsidies. Een kanttekening is nog wel dat er nu ten opzichte van de eerste begroting een tekort is ontstaan doordat kosten hoger uitvallen. Momenteel is de stichting bezig om dat en ook die andere helft rond te krijgen. “Dat proberen we te doen door geld uit fondsen en een bijdrage van de inwoners van het dorp”, gaat Saathof verder. “Het was de bedoeling dat we rond deze tijd langs de deuren zouden gaan hiervoor, maar dat is, in verband met het coronavirus, niet mogelijk. Dat wordt voorlopig dus nog even uitgesteld”. Ondanks de coronacrisis is er wel volop bedrijvigheid rondom het dorpshuis. Er moeten ook achter de schermen nog een hoop dingen geregeld worden. “We hopen rond de zomervakantie een financiële go of no-go te kunnen geven. We houden vast aan dat plan”.

Het is voor zowel Dorpsbelang Doezum als alle inwoners van het dorp te hopen dat de komst van het dorpshuis doorgaat. Het belang van een ‘ontmoetingsplek’ in het dorp is namelijk ontzettend groot. “Er is momenteel geen andere plek waar je iets kunt doen. We hebben behoefte aan een gezamenlijke plek. Je merkt dat het dorp daar echt mee bezig is. De afgelopen tijd zijn er ook diverse activiteiten geweest, waarmee geld werd ingezameld voor de komst van het dorpshuis. Laten we hopen dat het straks allemaal doorgaat. We houden de moed erin”, aldus Saathof.