ONGENODE GAST

Waar: Tolbert, de Postwagen

Wanneer: vrijdag 18 februari

Wat: aftrap Tocht om de Noord

Afgelopen vrijdagmiddag werden in De Postwagen in Tolbert door de organisatoren de plannen gepresenteerd voor het wandelevenement ‘de Tocht om de Noord’, welke de ongetwijfeld weer vele wandelaars dit jaar door het fraaie landschap van het Westerkwartier zal voeren. Het tweedaagse wandelevenement staat gepland voor het weekend van 24 en 25 september 2022. In verband de storm ‘Eunice’, welke vrijdag over Nederland zou gaan razen, adviseerde het KNMI om niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk zou zijn. De (on)genode gast vond het strikt noodzakelijk om de bijeenkomst bij te wonen en meldde zich dan ook keurig op tijd in De Postwagen in Tolbert. Met hem gaven ongeveer vijftig door de wol geverfde wandelaars acte de préséance, welke zich overigens niet te voet naar Tolbert hadden begeven. Bestuurslid Algemene Zaken Peter Velthuis heette de ongeveer 50 aanwezigen, die de weersomstandigheden hadden getrotseerd, welkom. Datzelfde gold voor de mensen die de presentatie online volgden. Er waren meerdere afzeggers, waaronder wethouder Elly Pastoor, die er kennelijk voor koos om zichzelf wat uit de wind c.q. de storm te houden. Velthuis blikte terug en vooruit en toonde op het scherm op enig moment de namen van de zeven wandelaars die het hebben gepresteerd om alle 15 edities van de Tocht om de Noord volledig te hebben volbracht. De in de zaal aanwezige 82-jarige wandelaar Herman Letmaath uit Peize gaf te kennen dat zijn naam in het rijtje namen ontbrak. Hij kwam hier overigens later op terug, nadat hij zich realiseerde dat hij de allereerste editie niet heeft gelopen. Ronald Hellinga, die verantwoordelijk is voor het gehele operationele gebeuren, vertelde dat de komende editie, die door een groot aantal dorpen in het Westerkwartier zal voeren, het thema ‘Dwalen door verhalen’ meekrijgt. De deelnemende dorpen kiezen daarbij zelf een verhaal, dat past bij of kenmerkend is voor het betreffende dorp. De wandelaars zullen op verschillende manieren met dit thema kennis gaan maken. Dat kan gepaard gaan met bijvoorbeeld muziek, theater, streekproducten of oude volksgebruiken. Het zal hoe dan ook overal het karakter van een dorpsfeest krijgen. De wandeltochten, met twee verschillende afstanden, starten beide dagen in Zuidhorn en eindigen in Grijpskerk. Een keuze welke ingegeven is door de aanwezigheid van een NS-station. Aan de wandeltochten kunnen op beide dagen maximaal 6000 wandelaars meedoen, een aantal dat bij iedere editie in no-time bij de voorinschrijving al bereikt wordt. Maar er worden meer bijzondere en interessante wandelmogelijkheden geboden. Onder naam ‘het Pronkjewailpad’ worden van maart tot en met oktober 2022 in totaal zeven wandeltochten gehouden, waarvan telkens een etappe van de maand. Ook deze tochten gaan door het fraaie landschap en de al even fraaie dorpen van het Westerkwartier. Meer informatie over deze tochten is te vinden op www.pronkjewailpad.nl. Verder is er dit jaar ter gelegenheid van 350 jaar Groningens Ontzet de Tocht van Bommen Berend, welke op 27 en 28 augustus 2022 in vier etappes langs de historische route van Coevorden naar Groningen gelopen kan worden. Dit is dezelfde route als Bommen Berend destijds met zijn manschappen heeft gelopen. Meer informatie hierover is te vinden op www.tochtvanbommenberend.nl. Wandelliefhebbers kunnen dit jaar dus in de eigen provincie of regio flink aan hun trekken komen, waarbij ze onderweg op een aangename manier verrast of vermaakt zullen gaan worden, aldus programma & activiteiten coördinator Mieke van den Broek. De (on)genode gast is zich over deelname aan één of meer tochten aan het beraden.