(On)genode Gast

Wanneer: dinsdag 8 maart Internationale Vrouwendag

Waar: raadszaal gemeentehuis Zuidhorn

Wat: politieke vrouwen komen bijeen

Dinsdag 8 maart was het Internationale Vrouwendag en dus toog de Ongenode Gast – een vrouw dit keer – naar Zuidhorn voor een ‘women only’ ontbijtje. In de raadszaal van Zuidhorn verzamelen zich  op de vroege ochtend een aantal politieke dames. Terwijl ‘tante Corrie’ – om maar even in vrouwentermen te blijven – nog steeds volop rond gaat en er zes afmeldingen zijn, blijken er genoeg dames over te zijn die de ochtendspits thuis graag even ontvluchten. Deze bijeenkomst is op poten gezet door PvdA’er Myra Eeken-Hermans met als doel van gedachten te wisselen over het nut en de noodzaak van Vrouwendag. Ze staat zelf deze ochtend al klaar met een zak verse krentenbollen in de aanslag. Deze laat de Ongenode Gast toch even schieten, maar de koffie die wethouder Elly Pastoor aanbiedt, is zo rond de klok van acht uur wel welkom.

Naast deze twee ‘rooien’ is ook Siepie de Jong er al. Oud-burgemeester van de voormalige gemeente Leek en bevlogen over dit onderwerp. Ondertussen druppelen er meer dames binnen. PvdA-lijsttrekker Sandra de Wit is er ook, maar vrouwendag gaat natuurlijk over partijgrenzen heen. Dus ook Geertje Veenstra (lijsttrekker CDA)komt binnenvallen op haar karakteristieke gele cowboylaarzen, Annemiek KleinJan (lijsttrekker GL)is vanuit Aduard naar Zuidhorn gekomen en Anneke Laan (één van duo-lijsttrekkers van Sterk Westerkwartier) kan dan als laatste vrouwelijke lijsttrekker van het Westerkwartier niet ontbreken. Deze laatste trekt meteen pakken maandverband uit haar tas, omdat Eeken-Hermans iedereen had verzocht deze mee te nemen voor de dames die bij de Voedselbank en Kledingbank Maxima lopen. Zo kunnen ‘wij vrouwen’ meteen één van onze kwaliteiten laten zien: omzien naar elkaar.

Kwaliteiten hebben de aanwezige dames overigens volop. Ze zijn niet alleen politiek actief of betrokken, maar hebben meer te bieden. Zo zien we kunstenares Natasja Bennink (GL) binnenvallen, is daar regelrecht uit het ‘mannenbolwerk’ makelaar Reinette Gjaltema (CDA) en lid van de Provinciale Staten Isolde den Haring (PvdA). Stuk voor stuk powervrouwen en bevlogen over dit onderwerp. Terug naar het doel van deze ochtend: van gedachten wisselen met elkaar over Vrouwendag. Emancipatie is onlosmakelijk verbonden aan deze dag en is dat al geslaagd? Elly Pastoor vindt van niet, vertelt ze als er meer vrouwen zijn aangeschoven. ‘Er zijn nog steeds een heleboel vrouwen in een achtergestelde positie die opgesloten zitten achter de geraniums en waar niemand weet van heeft. En denk eens aan de alleenstaande vrouwen met kinderen die never nooit zonder steun in de rug verder komen.’ Vrouwendag is dus nog broodnodig, is de simpele conclusie van Pastoor die ook al snel weer verder moet.

Al snel komen er allerlei ervaringen op tafel over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. ‘Vroeger moest ik naar handwerkles, maar ik wilde veel liever solderen of timmeren. Maar ja, ik was met ‘tje geboren en was geen Geert’, horen we Geertje Veensta vertellen. Natasja Bennink vertelt dat er in de kunstenaarswereld een groot verschil is tussen mannen en vrouwen. ‘Het heeft lang geduurd voor ik werkschoenen in mijn maat kon vinden of handschoenen die goed zitten.’ Ze won ooit een Noorse emancipatieprijs en daar gingen haar ogen open: ‘Emancipatie gaat niet alleen over jezelf, maar ook over zaken als goede opvang en goed geregeld verlof.’ Selma Zorgman, een Zuidhornse uit de achterban van GroenLinks, kan hier over mee praten. Zij heeft een Deense moeder en Nederlandse vader, heeft zelf drie kinderen en werkt fulltime. Haar man werkt parttime en dat maakt haar kostwinner. ‘Dat gevoel kan heel intimiderend zijn. Je moet stevig in je schoenen staan. Op papier hebben we misschien gelijke rechten, maar we moeten nog heel veel zelf doen. Je moet opstaan’, vindt zij, ‘ook wij vrouwen moeten initiatief nemen. Je mond opentrekken, jezelf neerzetten. Je faalt niet.’

Er komen genoeg ‘clichés’ op tafel. Er wordt even gelachen om vrouwen die niet in kunnen parkeren, terwijl Myra Eeken-Hermans met een stukje evolutieleer verklaart waarom mannen een koelkast open kunnen trekken en datgene recht voor hun neus niet kunnen vinden. Reinette Gjaltema vertelt hoe haar kinderen naar de crèche brengen 21 jaar geleden echt ‘not done’ was en ook Anneke Laan weet als ondernemende moeder maar al te goed dat veel werken terwijl je jonge kinderen hebt, niet normaal wordt gevonden. Het is niet allemaal klaagzang of mannenverwijten. Ook Hiltje Hof (GroenLinks) is er deze ochtend, zij begeleidt mensen die niet goed in hun vel zitten. Nicole Cox (PvdA) is er, Mylena Bleeksma (GL) en Annejet Jansma (CDA). Het zijn allemaal vrouwen met een goed verhaal. Ze praten over straatintimidatie, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. Over hoe rolpatronen ingesleten zijn, hoe de samenleving nog altijd niet zo ingericht is dat gelijke kansen voor vrouwen ook praktisch mogelijk worden gemaakt. Myra Eeken-Hermans heeft gelijk als ze stelt dat een club vrouwen bij elkaar niet direct een ‘naaiclubje’ is. Wat hier gezegd wordt, doet er toe. En het is geen klaagzang. Hier zit kracht, echte vrouwenkracht. ‘Het moet vanzelfsprekend zijn’, drukte Siepie de Jong alle aanwezige dames op het hart. ‘Ik kwam ook wel eens mannen tegen die vonden dat ze het beter konden, maar dat heb ik altijd genegeerd. Het is vanzelfsprekend dat een vrouw niet minder is dan een man. En zo moet je jezelf ook presenteren. Zo moet je je talenten ontplooien en tonen.’