Ongenode Gast: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Swart

Kommerzijl nieuwjaarsvisite

Datum: zaterdag 9 januari 2016

Plaats: Dorpshuis de Soltketen Kommerzijl

Tijd: 16.00 uur.

Kommerzijl nieuwjaarsvisite-2Kommerzijl nieuwjaarsvisite-3Kommerzijl nieuwjaarsvisite-4Kommerzijl nieuwjaarsvisite-6KOMMERZIJL- Andries Scheper stapt zaterdagmiddag achter de burgemeester aan, het dorpshuis in. In dorpshuis de Soltketen in Kommerzijl houdt burgemeester Bert Swart namelijk zijn nieuwjaarstoespraak. “Veul hail en zeeg’n,” roept Scheper hartelijk, terwijl hij de hand van de Ongenode Gast schudt. Hij neemt plaats aan een van de tafeltjes waar ook twee andere mannen zitten. Een van hen draagt een roze trui en gebaart naar zijn buurman. “Weet je, dit is tactiek dat wij er al zo vroeg zitten, dan hoeven we niet bij de tafels langs om iedereen nieuwjaar te wensen, maar dan doen ze dat al bij ons,” biecht hij lachend op. Ook de Ongenode Gast moet hierom lachen en werpt een blik naar de ingang, waar een aantal Kommerzijlsters door naar binnen stapt.

De inwoners worden bij de deur begroet door een aantal bestuursleden van Aktie’68, ook wel Dorpsbelangen Kommerzijl. Daaronder zijn penningmeester Eef van Deursen, Martin ten Have en voorzitter van Stichting Dorpshuis Kommerzijl, Dick Tillema. “Het bijzondere aan deze Nieuwjaarsbijeenkomst,” vertelt Tillema, “is dat het de eerste keer is dat deze bijeenkomst helemaal door vrijwilligers georganiseerd wordt. Met wel 40 vrijwilligers. En het houden van de bijeenkomst doen we al, nou,” zegt hij, terwijl hij even nadenkt, “ zeker dertig á veertig jaar,” lacht hij. “Het is een ongedwongen samenkomst.”

Andries Scheper is dezelfde mening toegedaan. Hij is hier vandaag niet alleen voor de Nieuwjaarsspeech van de burgemeester, maar ook voor de saamhorigheid. “Om weer even met iedereen bij te praten,” zegt hij. “Want doordeweeks zit ik alle dagen op de vrachtwagen, ik ben chauffeur,” vertelt Scheper en geeft trots toe dat hij zelfs de afgelopen dagen waarop het ijzelde, de weg op ging. “Gewoon gas geven,” zegt hij grijnzend en schudt de hand van een bekende. “Hee, de beste wensen hé.”

Niet veel later schalt de stem van Martin ten Have door de ruimte. “Mag ik even jullie aandacht?,” roept hij door de microfoon. Hij vertelt over wat Kommerzijl het afgelopen jaar voor elkaar gekregen heeft. En dan geeft hij het woord aan burgemeester Swart, die opstaat van zijn tafel waaraan ook wethouder Fred Stol zit. Daar dreigt hij zonder microfoon van start te gaan, onder de kreet van: ‘Ben ik zo voor iedereen verstaanbaar?’ Maar hij krijgt voor de zekerheid toch de microfoon aangereikt. Daarmee loopt burgemeester Swart naar het midden van de zaal.

Aan het einde van zijn speech, waarna iedereen in de zaal begint te klappen, vertelt Swart dat hij nog wat heeft voor de jeugd. Daarop haalt hij iets uit zijn rode jasje tevoorschijn, twee cadeaubonnen. “Die kunnen jullie winnen. We gaan een quiz doen. Bij een antwoord moet je dan gaan staan of zitten. Okee, in welk dorp wonen jullie? In Niehove of Kommerzijl?,” vraagt hij, waarbij iedereen het antwoord goed heeft. Pas bij de vraag: Hoeveel dorpen heeft de gemeente Zuidhorn? Vijftien of twaalf?, vallen er veel deelnemers af. Een vraag die ook de volwassenen bezighoudt, ziet de Ongenode Gast als ze iemand naast zich op zijn vingers mee ziet tellen. “Uh, Oldehove, Kommerzijl, Niehove,” murmelt hij zachtjes.

Uiteindelijk blijven er vier over, drie meisjes en één jongen. Maar de laatste vraag blijkt geen van hen goed te hebben. Daarom heeft burgemeester Swart een ander idee. “We doen een getal onder de 40 en dat moeten jullie raden,” zegt hij. Maar dat gaat niet helemaal volgens plan. Na een aantal rondes heeft nog niemand van de kinderen het juiste getal geraden. “Nou straks blijf ik nog met die bonnen zitten, maar dat wil ik niet hoor,” lacht hij. En dan is daar iemand die het goed raadt. “Asjeblieft, goed gedaan!” prijst Swart het meisje.

Nadat ook de tweede bon weggegeven is aan een van de kinderen, gaat de burgemeester weer zitten. “Leuk hé, zo’n burgemeester, hij doet altijd wat voor de jeugd, zo leuk,” fluistert Andries Scheper de Ongenode Gast toe. Die laatste treft Dick Tillema nog bij het verlaten van de zaal. “Leuk hé? Je moet anders nog even kijken in de andere zaal bij de kinderen,” raadt hij de Ongenode Gast aan. “Die zitten naar een film te kijken.” Terwijl de Ongenode Gast een blik naar binnenwerpt, ziet ze dat de kinderen geconcentreerd naar de film ‘Despicable me’ zitten te kijken. Daarom kan ze het volgende concluderen, zo’n Nieuwjaarsbijeenkomst in Kommerzijl is leuk voor jong én oud.