Ongenode Gast – Opening tentoonstelling ‘KOE’

Wat: Opening tentoonstelling ‘KOE’

Wanneer: vrijdag 4 juli

Waar: Wierdenmuseum Ezinge

EZINGE – Afgelopen vrijdag werd in het Wierdenmuseum in Ezinge het officiële startsein gegeven voor de tentoonstelling ‘KOE’, welke het komende half jaar in het museum te bewonderen is. Toeval of niet, maar feit is wel, dat de tentoonstelling door de huidige stikstofcrisis en de fel bekritiseerde plannen van de regering, aansluit bij een zeer actueel en zeker ook belangrijk onderwerp. Van protesterende boeren was afgelopen vrijdag in Ezinge overigens geen sprake, wel van ‘Oerboeren’, maar daarover straks meer. Museumdirecteur Elise van Ditmars stond bij de entree van het museum de (on)genodigden persoonlijk op te wachten en ontving iedereen met een hartelijk welkom. In haar openingswoord lichtte ze de keuze voor de wisselexpositie toe. Als aanleiding wees ze vooral ook op de film ‘Oerboeren’, welke eerder dit jaar in première ging. De film schetst een prachtig en nostalgisch beeld van het boerenleven van de naoorlogse jaren in het Westerkwartier. De maker van de film, Jasper Tiemens was uiteraard ook aanwezig. Tiemens is projectleider natuur en landbouw bij Natuurfederatie Groningen en zal ongetwijfeld met bovengemiddelde belangstelling de huidige ontwikkelingen binnen de agrarische sector volgen. Van Ditmars wees verder op het feit dat de koe pakweg 2500 jaar geleden al een prominente plaats innam in het leven en werken van de eerste wierdebewoners in Ezinge. De koe is volgens haar verworden tot een landschapselement, dat ook in het Westerkwartier niet meer weg te denken valt. Ze noemde de koe een heel mooi dier, met een ongekende schoonheid. Daarmee zei ze geen woord te veel. De koe is immers voor veel kunstenaars nog altijd een grote inspiratiebron. Dat laatste blijkt ook zeker uit de vrijdag geopende expositie. Naast het skelet van een 10.000 jaar oude oeros zijn er diverse topwerken van regionale kunstschilders te bewonderen. Naast werken van vermaarde ‘Ploegschilders’, is er bijvoorbeeld ook werk te bewonderen van de in 2020 overleden kunstschilder Sjouke Heins, die in Aduarderzijl woonde. Heins schilderde veelal dieren en dan vooral koeien. In de filmzaal van het museum wordt de film ‘Oerboeren’ (duur 36 minuten) gedurende de gehele looptijd van de tentoonstelling permanent vertoond. De in Ezinge woonachtige ‘Oerboer’ op leeftijd Folkert Viersen, die aan de film heeft meegewerkt, werd tijdens de bijeenkomst door Jasper Tiemens kort geïnterviewd. Daarna viel Viersen de eer te beurt om de officiële openingshandeling te mogen verrichten. Hij knipte daartoe een lint door dat voor de toergang naar de expositieruimte was gespannen. Het lint bestond overigens uit pakjestouw, dat door Viersen in zijn werkzame leven ook ettelijke malen zal zijn doorgeknipt. Directeur Elise van Ditmars toonde zich zichtbaar trots. Ze bedankte iedereen die de pas geopende tentoonstelling/ expositie mede mogelijk heeft gemaakt. Niet in de laatste plaats prees ze daarbij de inzet van de vele vrijwilligers, die zich al sinds jaar en dag voor het museum inzetten. De (on)genode gast werd door twee van hen, het echtpaar Harm en Margriet Post uit Eenrum aangesproken en voorzien van een hapje en een drankje. Ze woonden eerder in Feerwerd en hebben al sinds de oprichting veel affiniteit met het museum. Het vrijwilligerswerk doen ze graag en levert hen veel voldoening op. Je kunt je volgens hen ontwikkelen en bekwamen in bijvoorbeeld het in de praktijk brengen van gastvrijheid. Vooral ook de veelal zeer positieve reacties van de bezoekers ervaren ze als heel waardevol en een stimulans om vrijwilliger te zijn. Directeur Elise van Ditmars, die eerder aan andere musea in de provincie was verbonden, heeft intussen niet alleen haar hart verpand aan het museum maar ook aan het dorp Ezinge en haar inwoners. Ze heeft er een huis gekocht en woont nu als directeur van het Wierdenmuseum nu zelf ook op een wierde. De (on)genode gast kan iedereen een bezoek aan zowel het museum als het prachtige dorp Ezinge van harte aanbevelen.