Onrust over mogelijke komst geitenboerderij Oldehove

“Het heeft veel negatieve effecten op de gezondheid”

OLDEHOVE – In Oldehove is onrust ontstaan onder bewoners die wonen in de omgeving van een toekomstige geitenboerderij. Het risico op longontsteking voor hen zou significant kunnen toenemen als de geitenboerderij vergunning krijgt zich in hun naaste omgeving te vestigen. Vanuit die onrust is een burgerinitiatief ontstaan en zijn er handtekeningen verzameld bij en door bewoners die in de omgeving van de eventueel te vestigen geitenboerderij wonen. Het betreft hier de dorpen Niehove, Oldehove en Electra. De komst van de geitenboerderij is nog allerminst zeker, maar de bewoners willen er, door deze petitie, op tijd bij zijn om de geitenboerderij tegen te houden.

Onlangs heeft de heer Horst uit Garnwerd een bestaande boerderij in Oldehove gekocht, waar hij zo’n achthonderd geiten wil houden. Op 17 november heeft hij hier een vergunning voor aangevraagd bij de gemeente Westerkwartier. De omwonenden zijn hier fel op tegen, zo ook Irene en Thom Koningh. “Het heeft namelijk vele negatieve effecten op de gezondheid”, vertellen ze. “Zo is de kans op longontsteking groter en kunnen mensen zelfs Q-koorts oplopen. Daarnaast leven we hier in een schone lucht. De stank overlast van de geitenboerderij verpest het fijne wonen hier. Tot slot zijn we volledig tegen intensieve veehouderij, waar eveneens de meeste politieke partijen van af willen. De gevestigde boeren in Middag Humsterland houden zich bezig met met name veeteelt en akkerbouw en deze leveren geen problemen op voor de volksgezondheid ”.

Niet alleen verschillende politieke partijen willen af van de intensieve veehouderij. Op 2 december van het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van het Westerkwartier besloten om een geitenstop door te voeren. Dat zou betekenen dat er ook geen nieuwe geitenboerderij meer zou mogen komen, maar dat is in dit geval lastig. “Omdat de heer Horst zijn vergunning op 17 november heeft aangevraagd, valt dit in principe nog in de oude regeling”, zegt Irene. “Echter was de gemeente toen ook al nadrukkelijk bezig om de geitenstop door te voeren. Dat is natuurlijk met een reden, omdat zij de negatieve gevolgen ook wel zien. Wij hopen daarom dat het college alsnog besluit om de vergunning niet te verlenen, ondanks dat deze nog volgens de oude regeling is aangevraagd”.

Het is slechts vijf weken geleden dat de inwoners van Oldehove en omstreken te horen kregen dat er wellicht een geitenboerderij in hun omgeving komt. Dat gebeurde middels een documentaire op televisie. “Meneer Horst had zich al eerder aan ons voorgesteld en liet weten dat hij een boerderij in Oldehove wilde overnemen”, zegt Thom. “Dat vonden we destijds natuurlijk prima. Wij zijn ook absoluut niet tegen de komst van Horst, maar het gaat ons echt alleen om die geitenboerderij. Als hij vleeskoeien zou houden, zou dat prima zijn. Wij denken ook wel dat hij een alternatief heeft. Waarom zou je anders een boerderij kopen, terwijl je nog niet eens weet of je plan wel door kan gaan?”

De locatie van de geitenboerderij zou de Aalsumerweg 30 worden. Dat betekent dat omwonenden in een cirkel van twee kilometer hinder ondervinden van de stank en mogelijk gezondheidsproblemen op kunnen lopen. “Dat gaat dan om de inwoners van Niehove, Oldehove en Electra”, zegt Thom. “Daarom zijn wij in deze dorpen de straat op gegaan om handtekeningen te verzamelen tegen de komst van de geitenboerderij. Deze petitie, met 175 handtekeningen, hebben we onlangs overhandigd aan de bode van het gemeentehuis in Grootegast, ter attentie van het College van Burgemeester en Wethouders”.

Voor het nemen van het besluit over het al dan niet verlenen van een vergunning, wacht het college het advies af van de omgevingsdienst. Tot die tijd zit er voor de bezorgde inwoners niets anders op dan afwachten. “We hopen dat de handtekeningenactie iets helpt”, zegt Irene. “In een eerder stadium heb ik wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi al opgebeld, maar die liet mij weten dat een handtekeningenactie geen zin had. Wij moesten maar afwachten tot de beslissing genomen was, omdat het college er momenteel nog niks mee kon. Echter hebben wij besloten om de handtekeningactie door te zetten, zodat het college daar in ieder geval notie van kon nemen”. Wanneer er definitief uitsluitsel komt over de eventuele komst van de geitenboerderij, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de bezorgde inwoners er alles aan doen om de komst tegen te houden.

Guido Horst, de persoon die de vergunningaanvraag voor de geitenboerderij heeft gedaan, is niet blij met de onrust die er is ontstaan in Oldehove en omstreken. “Onlangs hebben Hanna Broekhuizen en ik de boerderij gekocht en op 17 november heb ik de aanvraag gedaan”, zegt hij. “Wij willen graag boer worden en hierbij is de keus op geiten gevallen, omdat we dit erg leuke dieren vinden en we hier een inkomen uit kunnen halen. Een andere optie is er wel, maar daar wil ik me nog niet over uitlaten”. De zorgen die omwonenden hebben over de gezondheidseffecten wuiven de twee zeker niet weg, maar ze vragen zich wel af of deze reëel zijn. “Q-koorts kunnen mensen niet oplopen, omdat de geiten allemaal worden gevaccineerd. Ik vind het ontzettend jammer dat we daarop worden aangevallen. Een discussie voeren is prima, maar ik vind het wel belangrijk dat dat gebeurt op basis van feiten. Hetzelfde geldt voor de verhoogde kans op longontsteking. Er zijn verschillende onderzoeken geweest, maar het is maar hoe je het wilt lezen. Een onderzoek is in een vergelijkbare regio nog niet uitgevoerd, dus hoe toepasbaar is het dan?”

Reactie gemeente Westerkwartier:
“De aanvraag voor de nieuwe geitenhouderij ging aan het voorbereidingsbesluit vooraf, maar bij deze aanvraag gaat het niet alleen om het voorbereidingsbesluit. De aanvrager heeft een ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ nodig. Op dit moment is de aanvraag in behandeling bij de Omgevingsdienst Groningen. De Omgevingsdienst zal zo spoedig mogelijk advies uitbrengen over de aanvraag”.