Ontmoetingsplek Pand10A in Zuidhorn viert eerste lustrum

‘Wij bieden vooral aandacht en hulp, want ook in Zuidhorn komt eenzaamheid voor’

ZUIDHORN – Komende zaterdag 9 april, staat Pand10A in Zuidhorn op feestelijke wijze stil bij haar eerste lustrum. De Buurthuiskamer werd vijf jaar geleden geopend en het bestuur en de vele vrijwilligers gaan vol enthousiasme het tweede lustrum in. De naam Pand10A heeft betrekking op de locatie van de Buurthuiskamer, welke gevestigd is in een pand op het adres Nieuwstraat 10a in het centrum van Zuidhorn. Het bestuur hoopt rond de viering van het eerste lustrum de bekendheid van de ontmoetingsplek voor alle inwoners van Zuidhorn en omstreken te vergroten en zo nog meer bezoekers en vrijwilligers over de vloer te krijgen. Een gesprek met de vrijwilligers leert dat er in elk geval geen gebrek is aan enthousiasme, toekomstige activiteiten en gastvrijheid.

Komende zaterdagochtend 9 april wordt eerst om 11.00 uur met een aantal genodigden stilgestaan bij het 5-jarig bestaan. Daarna is iedereen van 12.00 uur tot ongeveer 16.00 uur in het kader van een Open Dag welkom voor een bezoek aan of kennismaking met Pand10A. Gedurende de middag is er gratis koffie of thee, met daarbij uiteraard iets lekkers. Ook zijn er optredens van de plaatselijke muziekvereniging Wilhelmina en het plaatselijke dameszangkoor ‘Donne Cantabili’. Verder zal gedurende de middag een accordeonist aanwezig zijn en vrolijke klanken ten gehore brengen. Volgens Susan Eikenhout, die binnen het bestuur de voorzittershamer hanteert, voorziet Pand10A in een duidelijke behoefte. “Nadat we vijf jaar geleden zijn gestart, was het de eerste twee jaren wat zoeken naar een goede invulling en aansprekende activiteiten”, vertelt ze. “We wilden zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande wensen en behoeften van onze bezoekers en die werden gaandeweg steeds duidelijker. De eerste twee jaar ging het allemaal wat moeizaam, maar in het derde jaar liep het heel goed en namen de bezoekersaantallen toe. Helaas speelden in de twee jaren daarna de coronabeperkingen ons parten. We grijpen daarom de viering van het vijfjarig bestaan mede aan om te zorgen dat we de loop er weer goed in krijgen en doen ons best om naast onze vaste activiteiten ook andere aansprekende en gevarieerde activiteiten te organiseren”.

Susan weet zich omringd door nog vier enthousiaste bestuursleden. Lisette Freriks draagt daarbij zorg voor het secretariaat en de PR-activiteiten en Karin Ansing beheert als penningsmeester de financiën. Het bestuur wordt gecompleteerd door Lodewijk Hoogstra en Joke Coenraads (zij ontbreekt op de foto). Niet onbelangrijk is ook de inbreng van de ongeveer 35 vrijwilligers, die samen garant staan voor de uiteenlopende taken en werkzaamheden binnen Pand10A. De bestuursleden benadrukken dat Pand10A laagdrempelig is en wil blijven en dat iedereen welkom is voor een kop thee of koffie of deelname aan een activiteit. Lisette zegt daarover: “We proberen op verschillende manieren onze bekendheid te vergroten. Een bezoek aan Pand 10A of deelname aan een activiteit is geheel vrijblijvend en verplicht tot niets. Mensen die twijfelen of het iets voor hun is, worden van harte uitgenodigd om eens langs te komen en te ervaren hoe waardevol het kan zijn om via Pand10A sociale contacten te leggen en te onderhouden”. Lodewijk, die al vanaf het begin actief is als vrijwilliger bij Pand10A, wijst op de verschillende activiteiten die er georganiseerd worden en die ook vrij divers zijn. “We hanteren een brede visie en besteden daarbij aandacht aan maatschappelijk belangrijke items, zoals bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid en digitalisering. Om de 14 dagen kunnen mannen op de donderdagmiddag naar de zeer gezellige en onderhoudende Soos van Koos. De leiding is daarbij in handen van twee mannen, die beide Koos als voornaam hebben. Ik durf te stellen dat er voor iedereen in Pand 10A wel één of meerdere activiteiten gehouden worden, die hem of haar zullen aanspreken”. Voor koffie, thee en de keren dat er een gezamenlijke maaltijd in Pand 10a genuttigd kan worden, wordt overigens wel een kleine financiële bijdrage gevraagd. Penningmeester Karin zegt over de financiën verder nog het volgende: “We zijn afhankelijk van subsidies en donaties en prijzen ons gelukkig dat de gemeente ons initiatief belangrijk vindt en ook ondersteunt. Nieuwe donateurs of suggesties en mogelijkheden voor vergoedingen of subsidies blijven uiteraard welkom”.

Susan wijst op het feit dat Pand10A vooral ook de samenwerking en verbinding zoekt met andere organisaties en instanties, die actief zijn op het gebied van Welzijn. “We hebben bijvoorbeeld goed contact met De Schans (maatschappelijk werk) en organiseren bijeenkomsten voor mantelzorgers, waarbij ze ervaringen kunnen uitwisselen. We hebben in onze moderne tijd veel luxe en veel voorzieningen. Wij zijn daarvan een soort tegenhanger. Wij bieden vooral aandacht en hulp, want ondanks al die luxe en voorzieningen, komt ook in een dorp als Zuidhorn eenzaamheid voor. Vanuit en binnen Pand10A proberen wij daar iets aan te doen”.

Het blijkt dat de slogan ‘door en voor elkaar’, welke Pand10A hanteert, zeer toepasselijk is en ongetwijfeld ook in het navolgende lustrum hoog in het vaandel zal blijven staan. Ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum zullen er nog volop flyers uitgedeeld worden. Op die flyer staat een overzicht van alle vaste en de komende activiteiten, welke Pand10A te bieden heeft. Ook staat op de flyer een woordzoeker afgebeeld. De oplossing daarvan kan ingeleverd om mee te dingen naar een leuke en toepasselijke prijs. Het bestuur van Pand10A verwelkomt iedereen komende zaterdag graag op het adres Nieuwstraat 10a in Zuidhorn.