Ook in het Westerkwartier inclusieve stembureaus

WESTERKWARTIER – De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen staan voor de deur. In meer dan 200 gemeenten zullen stembureaus worden gerealiseerd waar ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking actief zullen zijn als vrijwilliger. Zo ook in de gemeente Westerkwartier.

Goed nieuws, vindt stichting Prokkel, initiatiefnemer van deze campagne, want op deze manier wordt de samenleving steeds inclusiever. Marian Geling, landelijk projectleider van stichting Prokkel, is blij met de toename van de inclusieve stembureaus. ‘Na een pilot twee jaar geleden en een succesvolle editie bij de gemeenteraadsverkiezingen, zijn er dit jaar nog meer stembureaus bijgekomen. Voor de meer dan één miljoen mensen in Nederland met een licht verstandelijke beperking is dit heel belangrijk. Niet alleen worden ze zo meer betrokken bij dit democratische proces, ook zorgt het voor meer ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.’ Net als de andere stembureauleden zijn ook de vrijwilligers met een licht verstandelijke beperking geslaagd voor de toelatingstoets die voorafgaand aan de werkzaamheden is gedaan. Als voorbereiding op de toets en de praktijk geeft stichting Prokkel online lessen en hebben er praktijkdagen in vijf provinciehuizen plaatsgevonden. Die lessen zijn gegeven door ervaringsdeskundigen met aanwezigheid van een gedeputeerde of commissaris van de Koning. Dit geeft wel aan hoe belangrijk het is.’