Open brief aan woningcorporaties

Regering (Woon)Visieloos

SWA lijkt extra de dupe te worden van regeringsbeleid

Het CDA Achtkarspelen wil middels deze open brief aan woningbouwverenigingen, die actief zijn in de gemeente Achtkarspelen, en zijn huurders kenbaar maken dat zij grote zorgen heeft over het huidige regeringsbeleid voor wat betreft de huurwoningen.

Met name de Stichting Woningbouw Achtkarspelen staat bij ons bekend als een solide en degelijke woningbouwcorporatie. Het unieke aan de SWA is dat men alleen actief is in eigen gemeente en verhuurt tegen redelijke prijzen. Altijd heeft men in goed overleg met de gemeente kunnen en willen investeren in nieuwbouw of  renovatie.

In de huidige omstandigheden zit de woningbouw volledig op slot.  Het lijkt onze fractie niet verstandig om woningbouwcorporaties de enige financiële ruimte, die men heeft om te investeren, af te pakken. Dit zou namelijk kunnen beteken dat de plannen die er zijn wellicht worden uitgesteld of erger nog worden afgeblazen. Doorgaan van deze regeringsplannen kan volgens de fractie van CDA Achtkarspelen grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid van al onze dorpen. Ook de werkgelegenheid en de kwaliteit van de bestaande huurwoningen komen erg onder druk te staan.

We willen ons daarom ook als CDA fractie van de gemeente Achtkarspelen sterk maken om de investeringsgelden die bij de Woningbouwcorporaties aanwezig zijn daar te laten en waar mogelijk extra te investeren in duurzaamheid en leefbaarheid van onze dorpen. Op de website van de SWA en andere media konden we lezen dat de Stichting Woningbouw Achtkarspelen in actie komt, via deze open brief geven wij graag onze steun aan de actie van de SWA.

Uiteraard hebben we dit inmiddels ook kenbaar gemaakt richting de CDA fractie in de Tweede Kamer in Den Haag.

Voor vragen en verdere info kunt u terecht op onze website: cdaachtkarspelen.nl