Parels ien et Westerkwartier

De nije gemeente Westerkwartier komt puffend en steunend op gang. Proat omtrent het geliek trekken van winkelslutingstieden, geharrewar over niet zo’n handig idee, om vier gemeentehuzen open te holden en het vertrek van de NAM-gasopslag bij Griepskerk. 

As je vier gemeenten bij mekoar doen, bennen er verschillen en ienlevern (wat je eenmoal wend bennen, leer je zo mor niet weer òf) van verworvenheden is host niet te doen. Die winkels moeten dus gewoon open op zundag en de tied zal t leren of de loop der op komt. Meschien gijt men veur et echte winkeln toch liever eefkes noar Stad en hoal we dat vergeten stuutje bij de super ien t dörp. 

Toen ik lestdoags op vrijdag een bezoekje brocht aan t Gemeentehuus van Grootegast was het doar oakeleg stil. n Poar keer op bel drukken en toen kwam der uuteindelek een ambtenoar aan. De hal was duuster en op e eerste verdieping brandde allinneg licht ien e koamer van de wetholder. 

Et leek me n beetje een ‘sterfhuisconstructie’ en me dunkt het is ok niet wenselek as ambtenoaren niet zo mor even bij t bestuur en collega’s binnenlopen kennen. Niekerk/Oldekerk of Boerakker liekt me n mooi centroal alternatief veur t nije gemeentehuus.  Stijt er nog wat leeg? t Wel roem genog weden. Liefst met n buslijn of nog beter met n station aan de Lelylijn. 

As dunderslag bij heldere hemel gaf de NAM aan dat ze de gasopslag bij Griepskerk verloaten willen. De gasopslag is niet meer neudeg, we goan immers van t gas òf. Dat zal zo’n voart niet lopen noar mien idee. Mor uuteindelek zal t veld leeg weden en is Kommerziel nog wat centimeters zakt. ‘Het Park moet ien elk geval blieven’, dat was de eerste reactie. Mor wat te doen met de rest van het terrein. Der stijt veur miljarden aan high-tech apparatuur en de infrastructuur (buizen, stroom, toegangswegen en noodplannen) is formidabel en gooi je dat dan zo mor vot? ‘Tweedehands gasopslag te koop! Altied bij nette Grunnegers stoan.’ Ik denk dat er gien liefhebberij veur is. Wat wordt het dan? Vakantiepark, innovatiecentrum, wotterstof-fabriek? Wel biedt er meer. 

Joarenlang was er met Poask het evenement Ei-Ei-Westerkwartier, de start van t nije toeristenseizoen. Dat is dit joar opvolgd deur ‘Parels van het Westerkwartier’. Niet alleen actie op tweede Poasdag, mor ook de rest van t joar en een flink aantal fiets- en wandelroutes die ontwikkeld bennen veur ons gebied. Old-wetholder Jan Oomkes is de veurzitter van de toeristische ondernemers die dit ien gang zet hemmen. Jan keek natuurlek al veul langer over zien rooie briltje noar Groot Westerkwartier en zag goeie kansen veur toerisme. ‘Toerisme gericht op kwaliteit’.  Gien bussen vol Japanners of Chinezen, die eefkes ien 10 minuten Nienoord bekieken, mor luu die de tied nemmen om de ’Parels’ van het gebied te ontdekken. Het is mooi dat et initiatief van grote en kleine ondernemers komt en dat ok vrijwilligers-initiatieven met doen kennen. Het streven is, om de bezoekers aan de hand te nemmen en kennis te loaten moaken met de biezundere kenmerken en geschiedenis van dit gebied. Doarnoast is t belangriek dat bezoekers een natje en dreugje kriegen kennen en natuurlek ok n goed en veurdeleg plak om te overnachten. 

Langzoam mor zeker goan we de goeie kaant op. Het aanbod wordt groter en gevarieerder, al valt er natuurlek ok wel weer wat vot, simpelweg omdat er gien animo veur is. Het aanjoagen van nije plannen hemmen we n poar joar met Europees geld van LEADER doan, mor dat potje is al laang leeg.  

Mooie uutdoaging veur t nije gemeentebestuur om te kieken hoe we het ‘Parelsnoer van het Westerkwartier’ langer en glimmender moaken kennen. Dat ken met n goeie openstelling, goed gebruuk van onze monumenten (incl. veurmoaleg gemeentehuzen) en een innovatief energiepark bij Griepskerk. Kansen zat, as je ze mor zien willen! 

MIENTJE: Eén die haard lopt zigt et niet, één die stoadeg lopt denkt er niet om.