‘Paspoorten met de visboer meegeven’

WESTERKWARTIER – De mooie plannen om bij gebrek aan gemeentehuizen persoonlijke documenten thuis te bezorgen bij de inwoners van het Westerkwartier lijken van tafel te gaan. In het aanvankelijke plan was te lezen dat de inwoners van de toekomstige gemeente online hun documenten, zoals een identiteitsbewijs en een rijbewijs, konden aanvragen en dat deze vervolgens aan huis geleverd zouden worden. “Dat is een kostbare operatie die we op termijn misschien –en ik denk zeker- helemaal niet waar kunnen maken”, stelde Co Stehouwer (D66 Leek). Daarbij kreeg Stehouwer bijval van haar Leekster VVD-collega Tanja Haseloop die opperde om de inwoners, klanten van de gemeente, te voorzien van opties. “Het thuis bezorgen van documenten kan alleen als mensen daarvoor bijbetalen”, aldus Haseloop. “We zien in andere gemeenten die gestart zijn de bezorging dat deze de regeling al hebben teruggedraaid. We moeten gewoon eerlijk zijn tegenover onze inwoners en vertellen dat de bomen niet tot in de hemel groeien.” Geen valse verwachtingen wekken dus, luidde het devies van Stehouwer en Haseloop. De Raadsgroep die belast is met de herindeling opperde dat mensen hun aangevraagde documenten toch maar zelf op moesten halen. Bij gebrek aan gemeentehuis werd niet duidelijk of de gemeente Westerkwartier in verschillende dorpen dependances opent of er andere openbare gebouwen, zoals bibliotheken, gebruikt gaan worden als ophaalpunt. Wel opperde één der leden van de Raadsgroep om de documenten mee te geven aan de viskar, aangezien deze wel in alle dorpen komt. “Allicht dat de visboer de paspoorten mee kan nemen?” Stuurgroeplid Fred Stol zei nog niet te weten hoe dit probleem in de praktijk uitwerkt en wat de prijsstelling voor de documenten moet zijn. Wel zei hij toe ermee aan de slag te gaan om de plannen zo spoedig mogelijk goed uit te werken.