Peter Holsappel

WESTERKWARTIER – Peter Holsappel, nu nog fractievoorzitter van de ChristenUnie in Marum, mag van zijn partij de kar trekken in het Westerkwartier. Nadat het bestuur Holsappel al als nummer één naar voren schoof kreeg hij vorige week ook het vertrouwen van de leden. Holsappel wordt door de ChristenUnie op pad gestuurd met een solide verkiezingsprogramma waarin de leden ook de ruimte hebben gekregen om voorstellen in te brengen. Zo is er onder meer een paragraaf opgenomen in het programma over de rondweg bij Leek. Alhoewel het vaststellen van de lijst van een leien dakje leek te gaan, is er wel degelijk gediscussieerd op de Algemene Ledenvergadering. Onder meer over de positionering van de vrouwen op de lijst. Uiteindelijk werd de lijst overigens ongewijzigd vastgesteld. In zijn eerste speech als lijsttrekker gaf Peter Holsappel aan veel zin te hebben om “samen met deze mooi ploeg kandidaten” aan de slag te gaan. Hij hield de vergadering voor dat ChristenUnie politiek betekent dat je breder denkt dan je eigen kaders vanuit liefde voor de medemens en zorg voor de leefomgeving. Die Bijbelse rijkdom vormt het hart van ons CU-Verkiezingsprogramma. Met de nu vastgestelde kandidatenlijst en het mooie verkiezingsprogramma is ChristenUnie Westerkwartier klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018. Een gevarieerde kandidatenlijst met bewezen kwaliteit en nieuw talent geeft uitzicht op een solide en betrouwbare fractie. Met daarbij Bert Nederveen als ervaren kandidaat wethouder kan voor ChristenUnie Westerkwartier de campagne beginnen.