Petruskerk Twijzel

Ongenode gast 3 twijzel

Datum: 30 januari
Tijd: 14.00 uur

Afgelopen zomer verscheen er in de Streekkrant Fryslân al een uitgebreid interview met mevrouw Hetty Kloosterman – Combs over het crowdfundingproject van Voor de Kunst waar zij met de Keunstkrite Twijzel aan deelnam. Doel was om 1500 euro in te zamelen bij particulieren voor de totstandkoming van een dichtbundel met gedichten van Jan Ritskes Kloosterman uit Twijzel. Het tijdstip van de bundel was belangrijk. 2014 is namelijk het jaar dat het honderd jaar geleden is dat de schrijver en dichter Jan Ritskes overleden is. Donderdagmiddag om 14.00 uur was het moment daar dat het eerste exemplaar van deze bundel overhandigd werd aan voormalig burgemeester van Achtkarspelen, Louis Lyklema. De (On)genode gast was er bij.

In Twijzel kent men de traditie dat als de Simke Kloostermanprijs voor het beste Friese jeugdboek wordt uitgereikt, er bloemen neergelegd worden op haar graf. Simke Kloosterman was de dochter van de schrijver Jan Ritskes, en heeft meer faam gekend in haar leven dan haar vader. De Keunstkrite Twijzel poetst echter de prestaties van Simkes vader niet uit, en organiseerde in zijn naam al de Jan Ritskes Poëzienacht. Voor het honderdjarige sterfjaar van de schrijver wilde de Keunstkrite echter wat extras. ‘Bij een goed glas wijn ontstond het idee voor een dichtbundel, de beste manier om een schrijver te eren,’ aldus Hetty Kloosterman – Combs. Nu deze bundel gepresenteerd werd werden er voorafgaand aan de presentatie ook bloemen op het graf van Jan Ritskes gelegd.

In het gedenkjaar van de schrijver heeft de Keunstkrite vier projecten bedacht. De bundel was er één van, de Jan Ritskes Poëzienacht de logische tweede, er wordt een dichtwedstrijd georganiseerd voor de kinderen van de basisschool en er zal later dit jaar een liturgisch concert gegeven worden in de Petruskerk in Twijzel.

Voor de dichtbundel werd de schrijver Eppie Dam gevraagd om de bundel samen te stellen en de taal indien nodig aan te passen aan de tijd van nu. Ook vertaalde de schrijver gedichten van zijn voorganger naar het Nederlands. Voor de bundel tekende zijn partner Lienke Boot tien pentekeningen van bloemen en planten. ‘Dat was nog een hele klus. Ik dacht eerst dat het een eitje zou zijn, maar bloemen zijn zo verfijnd, hebben zoveel detail, dat was nog niet eens zo makkelijk. Over één tekening deed ik al gauw een week,’ vertelde Boot. Als tegenprestatie voor het doneren aan de crowdfundingactie werd er een pentekening van Boot verloot onder de donateurs. Een tekening van een paardenbloem vond zijn weg naar een familie, die daar zichtbaar dolblij mee waren.

Ruurdtje Poortinga, die haar afstudeerscriptie schreef over het werk en leven van Jan Ritskes Kloosterman, gaf de aanwezigen haar kijk op het leven en werk van Jan Ritskes. ‘In die tijd werd hij niet gezien als een groot dichter. Zo was hij niet erg consequent met zijn spelling, waardoor hij niet door iedereen serieus werd genomen. De interesse voor de natuur en alles wat zich daarin afspeelt klinkt door zijn hele werk door. Daarom is het des te mooier dat Eppie Dam de taak om de bundel samen te stellen op zich nam, omdat ook hij een man van de natuur is.’

De middag werd opgeluisterd met muziek van Jaep Meems, die in zeer korte tijd een muziekstuk had moeten voorbereiden. Hij koos voor muziek van Chopin, waar Jan Ritskes ook groot liefhebber van was.

Na alle formaliteiten werd het eerste exemplaar van de bundel ‘Nije bloei’ overhandigd door ex-burgemeester van Achtkarspelen Louis Lyklema, tevens scheidend voorzitter van het Simke Kloostermanlien. ‘Het Lien heeft de Jan Ritskes projecten vanaf het begin in 2010 ondersteund. Wij willen Lyklema bedanken dat hij, namens het Lien, het  belang zag, het vertrouwen schonk en de mogelijkheid bood om de Jan Ritskes Projecten te realiseren. De projecten kregen hierdoor bestaansrecht en erkenning,’ aldus Hetty Kloosterman – Combs, die hem het eerste boek overhandigde. Lyklema, zichtbaar geroerd door dit gebaar, wist niet wat te zeggen. ‘In mijn tijd als burgemeester heb ik veel toespraken moeten houden, maar nu weet ik echt niet wat ik moet zeggen. Ik ben geroerd.’

Ongenode gast 1 twijzel Ongenode gast 2 twijzel