Pieter Bootsma

ADUARD – Na 11 jaar heeft Pieter Bootsma als voorzitter van de stichting Sint Bernardushof afscheid genomen van het Kloostermuseum Aduard. In 2006 werd Pieter Bootsma lid van het bestuur en vanaf 2008 hanteerde hij de voorzittershamer. Met zijn uitgesproken visie op erfgoedbeheer en vrijwilligersmusea, heeft hij richting gegeven aan de ontwikkeling van het Aduarder museum tot een (inter-)nationaal gewaardeerd instituut. Hij speelde een belangrijke rol bij de exposities Geletterd en Geleerd (2013) en Wonderverhalen van het klooster Aduard (2015). Pieter Bootsma blijft nog actief in diverse andere bestuurlijke functies zoals bij de Stichting Roode- of Burgerweeshuis en de Stichting Vrienden van de stad Groningen. Pieter Bootsma heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst in het Rechthuis de voorzittershamer overgedragen aan Han van der Wijk. Het Kloostermuseum is gevestigd in een van de oudste huizen van Aduard en besteedt aandacht aan de geschiedenis van de cisterciënzer Sint Bernardusabdij te ‘Adduwert’, die tussen de 12de en de 16de eeuw in heel Europa bekend was. Ieder jaar wordt een wisseltentoonstelling ingericht over een onderwerp uit de geschiedenis van het klooster.