Plaatselijk Belang pakt uit tijdens 125-jarig jubileum: “Surhuisterveen is nog lang niet af”

SURHUISTERVEEN – Het is het jaar 1892 als kerkvoogdijleden van de Hervormde Gemeente constateren dat het dorp in een treurige toestand verkeert. Er is geen geneeskundige ter plaatse. En dat in tijden dat de ziekte ‘Influenza’ hoogtij viert. De kerklieden besluiten actie te ondernemen en een vereniging op te richten die Surhuisterveen een betere plaats moesten maken voor mensen om in te leven: Plaatselijk Belang. Na de eerste overwinning direct na de oprichting, de hoognodige dokter Knap arriveert datzelfde jaar in Surhuisterveen, richtte de belangenvereniging zich op andere zaken die gerealiseerd moesten worden. Een hele opgave, want als dorp aan het ‘voeteneind van de gemeente’ moesten de bestuurders van Plaatselijk Belang extra hard hun best doen om de dorpsbelangen te behartigen en van de grond te krijgen.
De relatie met de gemeente was zeker in de beginjaren spannend te noemen. Plaatselijk Belang wilde de slecht functionerende straatverlichting vervangen en maakte zich hard voor betere straten en doorgangswegen. ‘Dure grappen’, zouden we het tegenwoordig noemen. Helemaal blij was het gemeentebestuur dan ook niet met de vereniging. Dat blijkt uit het verzoek aan de veldwachter om toch vooral zijn lidmaatschap op te zeggen. “Die band met de gemeente –tegenwoordig Achtkarspelen- is flink verbeterd”, lacht voorzitter Freerk Windstra. “En gelukkig maar, want uiteindelijk moet je toch samen optrekken voor een beter leefbaar Surhuisterveen.” Wat in de loop der jaren niet is veranderd is de inzet van Plaatselijk Belang voor het dorp. Gesteund door negenhonderd leden, weet penningmeester Iede Dirk Terpstra te vertellen. “Een aantal dat al jaren op hetzelfde niveau zit”, aldus de trotse penningmeester. En dat mag, want steeds meer belangenverenigingen kampen met krimp. Maar niet Plaatselijk Belang Surhuisterveen dus. In nauwe en goede samenwerking met de gemeente staat de vereniging nu na 125 jaar nog altijd voor verbeteringen in Surhuisterveen. Na het oprichten van de Leenbank, de later Spaar- en Voorschotbank, in 1909 en het realiseren van de grote toren op het Torenplein in 1934, staan er tegenwoordig wel andere zaken op de agenda. “Denk daarbij aan de woningbouw”, aldus Windstra. “Ondanks dat we ook goede contacten onderhouden met de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) zien we daar toch graag wat veranderen. Momenteel worden er in Surhuisterveen vooral seniorenwoningen gebouwd. Daar is op zich niets mis mee, ware het niet dat er ook huizen voor jonge gezinnen en jeugdigen gebouwd moeten worden. Wij zien liever een evenwichtige woningbouw.” De voorzitter vertelt dat de algemene opinie bij het SWA is dat er meer vraag is naar seniorenwoningen. Windstra: “Toch hebben we zo’n 5 jaar geleden gezien dat er ook zeker vraag is naar betaalbare starterswoningen in Surhuisterveen. Op de plek waar eerder de tennisbanen lagen zijn destijds woningen gebouwd die zo’n 125.000 euro per stuk kostten. Starterswoningen dus. Die waren binnen een aantal maanden allemaal weg. De animo is er wel. Overigens moeten we ook zeker niet vergeten sociale huurwoningen bij te bouwen. De wachtlijsten lopen op, dus er mag wel iets gebeuren op dit gebied.” Het gaat de voorzitter hierbij vooral om het waarborgen van de leefbaarheid, want dorpen die straks ook nog een rol van betekenis willen spelen moeten voorkomen dat ze alleen maar vergrijzen. Ook het parkeren in Surhuisterveen staat op de agenda van Plaatselijk Belang. “Er is sprake geweest van het invoeren van betaald parkeren”, stelt Iede Dirk Terpstra. “Daar zijn wij op tegen. Dat gaat de middenstanders in het dorp gewoon veel omzet kosten. Dus daar hebben wij het over en komen daartegen in verweer.” Plaatselijk Belang heeft veel contact met Handel en Industrie Surhuisterveen. “Samen hebben we bijvoorbeeld de Nieuwjaarsfeesten in het leven geroepen”, aldus Freerk. “Dat doen we nu al tien jaar en met veel succes. Het voorkomt dat de jeugd doelloos op straat loopt en vernielingen aanricht. Voorheen had Surhuisterveen voor 75.000 euro aan schade na de jaarwisseling. Dat is, middels de feesten, teruggebracht naar 0 euro. We kunnen dus spreken van een aanzienlijke daling”, zegt hij met knipoog. Tezamen met de oprichting van een hertenkamp -die tegenwoordig geheel zelfstandig de boontjes weet te doppen- en het veiliger maken van slecht- en onverlichte paden is het nut van Plaatselijk Belang nog altijd immens groot. Zeker omdat ook jaarlijks terugkerende gebeurtenissen, zoals Dodenherdenking bij de Feanster Toren, ook georganiseerd worden door Plaatselijk Belang. Na 125 jaar is Surhuisterveen nog lang niet ‘af’ en blijft de vereniging strijden voor de leefbaarheid in het dorp dat inmiddels al lang geen ‘dorp’ meer genoemd kan worden. “Het jubileum verdient natuurlijk een feestje”, lacht het tweetal. Freerk: “Samen met onze leden, inwoners van Surhuisterveen én iedereen die van theater houdt. Theatergroep HympHamp, bestaande uit de in Surhuisterveen opgegroeide Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga, heeft een aantal leuke en komische sketches gemaakt. Ondersteund door topmuzikanten, technici en de rest van hun theatergroep verzorgen zij op donderdag 23, vrijdag 24 en vrijdag 31 maart drie mooie voorstellingen in Brasserie Kolkzicht. Wij kijken daar naar uit!” Kaarten zijn verkrijgbaar bij Brasserie Kolkzicht, via www.surhuisterveen.net of door een mail te sturen naar pb-sveen@hotmail.com. Een toegangsbewijs kost 7,50 euro in de voorverkoop (5 euro voor leden van Plaatselijk Belang) en 10 euro aan de deur, “mits nog voorradig”, vult Iede aan. De penningmeester wil daarnaast ook een laatste hartenkreet plaatsen. “Het komt meer dan eens voor dat ik de administratie doe en leden niet terug kan vinden”, meldt hij. “Deze blijken dan vaak te zijn verhuist, soms zelfs overleden. Ik wil onze leden graag oproepen om veranderingen óók aan ons door te geven, zodat wij over de actuele adresgegevens beschikken. Dat scheelt vaak een heleboel tijd en ergernis.”