Pleidooi voor naamgeving brug Aduard

ADUARD – In Aduard maakt een aantal inwoners zich sterk om de nog vrij nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal net buiten het dorp van een naam te voorzien. Het gaat daarbij om de naam van huisarts Elie Aron Cohen, die in de periode 1936 tot 1941 zijn beroep in Aduard uitoefende. Zoals zovele andere mensen uit de Joodse gemeenschap, kwam ook hij samen met zijn vrouw en 2-jarig zoontje in concentratiekampen terecht. Zijn vrouw en zoontje vonden in de gaskamers van het kamp in Auschwitz (Polen) de dood. Cohen bleef in leven omdat hij als arts een functie in de kampen had. Cohen werd vlak voor de bevrijding gedwongen mee te lopen in een zogenaamde dodenmars. Ook die verschrikkingen wist hij te overleven. Lichamelijk en mentaal gesloopt keerde hij terug naar Groningen, om zich later als huisarts in Arnhem te vestigen. Hij schreef een aantal boeken en deed ook betekenisvolle studies naar de gevolgen voor de overlevenden van de concentratiekampen. In Aduard ziet men vooral ook in dat laatste aanleiding voor een blijvend en tastbaar eerbetoon aan deze bijzondere huisarts, die in 1993 is overleden.

Kor Holtrop en Marijke Lap behoren tot de groep die zich sterk maakt voor de wens om genoemde brug te vernoemen naar Cohen. Het idee is afkomstig van Kor, die in 1941 werd geboren. Huisarts Cohen begeleidde de bevalling. Cohen was een geliefde huisarts, die zeer goed bij zijn patiënten stond aangeschreven. Marijke wijst op enkele door Cohen na de oorlog geschreven boeken, die van grote betekenis zijn. Mede door de aandacht die hij vroeg voor de gevolgen voor de overlevenden van concentratiekampen en de studies die hij daarnaar deed, werden er vergoedingen uitgekeerd aan mensen die aan het zogenaamde ‘postconcentratiekampsyndroom’ leden”. De bijzondere verdiensten van Cohen kregen rond de 75-jarige herdenking van de Holocaust weer ruime aandacht. Zo schreef Stefan van der Poel, universitair docent bij de vakgroep Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen een indrukwekkend artikel over Cohen in het Historisch Jaarboek Groningen 2021. Kor wijst op het feit dat de namen van de omgekomen vrouw en zoontje van Cohen op het Herdenkingsmonument in Aduard staan. Omdat Cohen de oorlog overleefde dankzij zijn beroep, staat zijn naam er niet bij. Gelet op zijn enorme inzet en zijn goede werk na de oorlog, vindt Kor samen met zijn medestanders dat het een passend eerbetoon zou zijn als de naam ‘dokter Elie Cohen’ blijvend aan de brug over het Van Starkenborghkanaal zou worden verbonden. Kor licht dit als volgt toe: “In de buurt van de brug zijn enkele straten vernoemd naar oorlogsslachtoffers uit Aduard, zoals de E.A. Woltersweg, de Sietze Veldstraweg en de Albert Harkemaweg. Ik zie de brug als een soort verbinding tussen deze straten en mede daarom zou ik het heel passend vinden als de brug de naam ‘dokter Elie Cohen’ zou mogen dragen”. Het idee is al links en rechts gelanceerd zo vertelt Marijke: “We hebben Dorpsbelangen en ook het 4 en 5 mei comité benaderd, maar die zijn wat terughoudend. Een argument dat genoemd wordt om het niet te doen, is het feit dat Cohen de oorlog heeft overleefd. Ook hebben we de gemeente benaderd, maar daarbij kwamen we niet verder dan de vraag van wie de brug nu eigenlijk is en wie daar zeggenschap over heeft. Wij vinden dat van ondergeschikt belang. Als iedereen met elkaar achter het idee staat en het eerbetoon aan huisarts Cohen passend vindt, dan moet het toch mogelijk zijn om zijn naam blijvend aan de brug te verbinden. Wij hopen dat de aandacht die De Streekkrant eraan besteedt daartoe kan bijdragen. We blijven hoop houden dat het gerealiseerd gaat worden”.