Podcasts beschikbaar over archeologische vondsten in Ezinge en Marum

EZINGE – Kortgeleden werd in Museum Wierdeland in Ezinge het digitaliseringsproject Archeologie in het Groninger landschap, dat werd geïnitieerd en ondersteund door de steuninstelling Erfgoedpartners Groningen, geopend door gedeputeerde Mirjam Wulfse. Erfgoedpartners streeft een zo krachtig mogelijk erfgoedveld na en stimuleert alles en iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij of zich bezighoudt met de archeologie in de provincie Groningen. Het genoemde project heeft geleid tot het digitaliseren van twintig belangrijke archeologische vondsten in de provincie Groningen. Van tien daarvan maakte radiomaker Mathijs Deen (VPRO) een korte podcast. Twee daarvan hebben betrekking op vondsten in het Westerkwartier, te weten één in Ezinge en één in Marum. Dankzij de podcasts kunnen de archeologische vondsten op de vindplaatsen op een bijzondere en eigentijdse manier beleefd worden.

Radiomaker Mathijs Deen en historicus Albert Buursma waren nauw betrokken bij dit project. Deen is met deskundigen naar de tien vindplaatsen geweest en nam terplekke interviews af. Na het scannen van een OR-code op een mobiele telefoon, kan toegang worden verkregen tot de podcast. Op of nabij de vindplaats kan daarmee een foto worden bekeken en geluisterd worden naar een korte beschrijving. Een kaartje dat zichtbaar wordt, toont aan hoe men vanaf het dichtstbijzijnde wandel- of fietsknooppunt de exacte route vindt. In de buurt van de locatie kan de QR-code ook op bijvoorbeeld een lantaarnpaal of ander straatmeubilair ook worden gescand. De podcasts en overige digitale informatie over de archeologische vondsten kunnen ook thuis worden beluisterd via de site www.collectiegroningen.nl

Gedeputeerde Mirjam Wulfse, die Kunst & Cultuur in haar portefeuille heeft, is zich zeer ingenomen met het initiatief: “De beelden en verhalen dragen bij op een antwoord op de vraag wie wij zijn en waaraan wij onze identiteit ontlenen. Het is ook voor de jongere generatie van belang dat zij zich bewust is van de eigen omgeving. Juist deze generatie vindt gemakkelijk haar weg in de digitale wereld en kunnen dus door het project worden bereikt. Ik hoop van harte dat het project goed landt en beleefd gaat worden door een groot publiek. Archeologie gaat vooral om feitelijkheden en die worden nu door de connectie tussen beelden en beeldend taalgebruik op een mooie manier zicht- en voelbaar gemaakt”. De podcast over de vondsten in Ezinge hebben betrekking op de afgravingen van één van de oudste terpen in ons land in 1920 en in Marum gaat het om de vondst van een neolithische vlakbijl, afkomstig uit de laatste fase van het stenen tijdperk.