Politici noordelijke provincies moeten beter samenwerken

Paul Elhorst

“Als projecten vanuit noordelijk perspectief worden bekeken krijgen ze meer gewicht”

GRONINGEN – Politici van de noordelijke provincies kunnen meer bereiken als ze de handen ineen slaan. Meer oog voor de economische belangen van het noorden als geheel kan de provincies juist vooruit helpen. Uit onderzoek van Paul Elhorst, Hoogleraar Regionale Economie aan de RuG, blijkt dat de effecten van economische programma’s ook in de nabijgelegen provincies terecht komt.

Elhorst richtte zich voornamelijk op projecten ter bevordering van de werkgelegenheid. Hij ontdekte dat er een nauw verband is tussen de bedrijvigheid in buurprovincies. Elhorst: “Stel, een Groninger laat zijn oprit bestraten. Hij doet dat met klinkers van een betonfirma uit Drachten. De Friezen gaan op hun beurt winkelen in de Groningse binnenstad.” Zo hebben beide provincies er iets aan.

Daarnaast heeft Elhorst met zijn onderzoek gekeken naar overloopeffecten naar buurprovincies. “Als de werkloosheid stijgt in Groningen, Friesland of Drenthe, heeft dat gevolgen voor de productie in de buurtprovincies.” Als er 1 procent extra werkloosheid ontstaat in de eigen provincie kost dat de eigen provincie 90 miljoen euro aan productie. Niet alleen de eigen provincie wordt geraakt, maar ook de buurprovincie is dan 30 miljoen euro kwijt.

Superbus

Daarom is het belangrijk dat de provincies niet alleen beslissingen nemen vanuit eigen belang, maar ook buiten de provinciegrenzen kijken. Zo noemt hij het voorbeeld van de superbus van Wubbo Okkels. De bus zou tussen Heerenveen en Groningen gaan rijden. “Het besluit hierover zou na de zomer worden genomen. In Friesland werden de plannen voor de zomer echter al afgeschoten, terwijl het in Groningen pas in het najaar besproken werd. Vanuit het eigenbelang kan een provincie weinig zien in een project, maar als de projecten in noordelijk perspectief worden bekeken, krijgen ze een veel groter gewicht.” Volgens Elhorst had het SNN (Het Samenwerkingsverband Noord Nederland) hier een meer regisserende rol in moeten spelen.

De besluitvorming verloopt dus niet altijd goed, dat durft Elhorst wel te stellen. “Ieder heeft zijn eigen belangen, dat is logisch. Informeer elkaar daar wel over. Als iets heel belangrijk is voor een buurprovincie, dan kan de andere provincie overwegen om toch mee te doen. Uiteindelijk hebben zij daar ook profijt van.”

Ook als een bedrijf zich bijvoorbeeld in het noorden wil vestigen bestrijden de provincies elkaar vaak in plaats van de krachten te bundelen. Beter kan worden gekeken naar waar de nieuwe onderneming het best zou passen, omdat het bijvoorbeeld de al aanwezige bedrijvigheid kan versterken. “Het is beter om er samen aan te werken dat een bedrijf zich in het noorden vestigt, in plaats van in een heel ander landsdeel. Dan hebben alle provincies er nog iets aan.”

Partij belang voorop

“Nog zoiets”, zegt Elhorst en pakt er een persbericht van de ChristenUnie bij. “Ze strijden voor het behoud van de gevangenis in Ter Apel. Maar waarom alleen namens de provincie Groningen? Dit is iets wat heel het noorden aangaat.” Door de krachten te bundelen kan dus een veel steviger statement worden gemaakt. Iets wat het noorden alleen maar ten goede kan komen.

Hoe de beleidmakers op het moment werken is volgens Elhorst niet per se fout, maar het kan wel beter. “Het ontbreken van noordelijk perspectief zit helaas als een mechanisme in het systeem ingebakken. Politici denken vooral vanuit partijbelang of vanuit het belang van de herverkiezing. Ze zullen daardoor niet worden beloond voor een beleid dat helpt om werkloosheid in een buurprovincie te bestrijden. Dat drukt hun motivatie om er wat aan te doen.”