Prachtige Lego bouwwedstrijd en Outdoor Games 2014

Primeurs voor de Feestweek

GROOTEGAST – Dit jaar staan er twee nieuwe onderdelen op het programma van de Feestweek. Zowel de LEGO bouwwedstrijd als de Outdoor Games zijn nieuw en maken dit jaar het plaatje compleet.
De LEGO bouwwedstrijd is een prachtgelegenheid voor kinderen om de grenzen van hun eigen creativiteit te verkennen en daar overheen te gaan. Ze leiden tot het unieke LEGO spel dat tegelijk leuk, creatief, plezierig en uitdagend is. Alle deelnemers krijgen individueel een bouwplaat. Hierop kunnen zij naar eigen inzicht een bouwwerk creëren. De bouwwerken worden op de tafels geplaatst, met een formulier met NAW gegevens. Een half uur voor einde van het evenement wordt door een van de medewerker de prijsuitreiking gehouden, waarbij gelet wordt op creativiteit gekoppeld aan de leeftijd. In totaal kunnen bij de basisopstelling circa 60 à 80 kinderen tegelijk bouwen. De scholen in Grootegast zijn voorzien van wedstrijdformulieren en inmiddels hebben al veel zich opgegeven! Vrijwilligers hebben dit initiatief genomen samen met de Handelsvereniging Grootegast, die veel moeite hebben moeten doen om e.a. te realiseren. Een activiteit als deze is voor de organisatie een kostbaar evenement, maar aangesloten ondernemers hebben allen bijgedragen om dit tot stand te brengen.
Op 10 mei staat de Notoaristuun in het teken van de Outdoor Games. Jong en Oud kan hieraan deelnemen. Natuurlijk zal er iemand de beste zijn. Deze persoon zal de titel Champion 2014 bemachtigen inclusief een leuke prijs. Aanmelden kan ter plekke vanaf 10.00 uur, dus inschrijving vooraf is niet nodig. Kinderen onder zes jaar hebben ouderlijk toezicht nodig.
Meer dan voorheen is de organisatie afhankelijk van vrijwilligers die samen met ondernemers ideeën lanceren en deze meehelpen uitvoeren. Wie ook een handje wil helpen, kan zich aanmelden als lid van de activiteitencommissie Grootegast en zo het dorp nog meer “Gastvrij Grootegast” te maken voor jonge gezinnen.