Pretpark

Begun feberwoarie hemmen we al deur dat we niet lang op vekaanzie kennen. We hemmen net n aander huus kocht en doar moet nogal wat aan verbouwd worden. Dat zodoende zitten we krap ien e tied en ien e financiën. Wel hemmen de vrouw en ik onneerd dat het niet kin om hielemoal niks veur de kiender te doen. De doarop volgende weken hemmen we der nog n keer stief over noadocht. De conclusie is dat er niet meer ienzit dan n weekendje vot. Half meert ben-we met e kiender om e toavel goan om te overleggen (zo gijt dat tegenwoordig ja) hoe we die poar doagen het beste besteden kennen. Ik ken jim wel zeggen dat zuks smirrig tegenvalt. Mien vrouw en ik stelden veur om argens ien Drenthe n poar doagen een huuske op n park te huren. Wij kennen dan rusteg bij t huuske blieven met n mooi boek en lekker glaske wien. En op t park i-der noar ons idee genog te doen veur de jeugd en bovendien kennen ze ok nog noar n tropisch zwemparadies.

Mien vrouw en ik vonden dat een hiel goed idee, mor onze kiender vienden t hielemoal niks. Of dat nou komt omdat ze ien principe altied wat aans willen as pappe en moeke, of dat ze het echt niks vienden, doar zal-we nooit achter kommen. Nee, het moet en t zal een pretpark worden. En dan niet noar Hellendoorn, dat nog n beetje ien e buurt leit, nee het moet en t zal de Efteling worden. Jim wieten vast ok hoe dat gijt met kiender, op den duur verliezen je as olders de stried.

Koartjes besteld en betoald. Toen mor wachten op de grote dag. Loat dat nou uutrekend zowat de hietste dag uut onze geschiedenis wezen.  Ik wiet niet of jim wel es met kiender op n warme dag ien e auto op reis west bennen, mor ik ken jim vertellen dat valt niet toe. Om met n olle buurman te spreken: dat is n schripsie. Nou heb ik dat woord nog nooit deur n ander bruken heurd. Doarom heb ik het ien t buuswoordenboekje van Simon Reker opzöcht. En waarachteg het woord bestijt: schrip is hard warken, schrippen is ienspannen en schripsie is moeite. Alle drie betekenissen bennen ien dit geval meer dan van toepassing.

Het is n hiele toer om iedereen ien e auto te kriegen. We hemmen drie kiender en ze wieten precies wat ze niet willen, mor niet zo goed wat ze wel willen. De ene wil niet noast die zetten en een andere wil niet ien t midden. Mor goed, we hemmen t opred. Het eerste enne tot de Lemmer gijt behoorlek. Het is wat nijs en dan ok nog n weg dwars deur n meer. Doar kennen ze wel even over proaten. Mor toen was het geduld ok zo’n beetje op. Gelukkeg kom je dan nog verschillende dingen tegen woar je n verhoaltje bijmoaken kennen. Een huus, een schip, woar je veul oaventuren met beleven kennen. Dan nog n serie wiendmeulens en n lange brug. Dan is het nog n hiel enne tot de eulifanten. Mor dan kin je ok weer n hiel enne veuruut. Want goan die eulifanten ok met vekaanzie? Komt er wel es n klein eulifantje bij? Veur dat je doar over uutverteld bennen zit je al ter hoogte van Utrecht. Mor dan duurt het nog hiel lang veurdat je bij de Efteling bennen.

Doar begunt het weer van veuren of aan. Eerst is het al n hiele toer om de auto kwiet te worden. Dan noar binnen en bij elke attractie lang wachten. En overal apart betoalen. Jim zallen wel begriepen dat het bespoaren op ons vakantiebudget niks worden is.

Noa n lange dag ben-we weer op huus aan goan. Onderweegs bedenk ik dat wij, toen wij klein wadden, met onze olders noar Bakkeveen gingen. Een schepke met en dan speulen op e zandvlakte, dat was het. Ik zol host zeggen dat het vroeger beter was. Dat is natuurlek niet zo, mor het was ien elk geval wel n stuk goedkoper.

Mientje: Zeestoe wat, of raddelt die t gat!