‘Raad van Verbeelding’ werkt mee aan perspectief voor gemeente Westerkwartier

‘Wij willen in overeenkomsten denken en niet in verschillen’

REGIO – Begin deze maand werd de ‘Raad van Verbeelding’ geïnstalleerd in de gemeente Westerkwartier. De raad bestaat uit deskundigen op tal van terreinen die individueel allemaal affiniteit hebben met de gemeente. De raad reflecteert op dilemma’s en vraagstukken die spelen in de gemeente met als inzet om te komen tot beter beleid.

Wim van de Pol, die in het dagelijks leven voorzitter is van het College van Bestuur van Noorderpoort in Groningen, is benoemd tot voorzitter. Naast Van de Pol wordt de raad verder compleet gemaakt door Yvonne Turenhout (directeur CMOStamm), Gerard Kemkers (directeur TalentNED), Marc Calon (bestuurder, toezichthouder, adviseur), Annabelle Birnie (directeur De Nieuwe Kerk en Hermitage), Pieterrein ten Wolde (hoogleraar VU en leider onderzoeksgroep AMOLF biochemische netwerken), Rob Zaagman (ambassadeur in Denemarken), Marieke Huisinga (directeur De Jong en Laan accountants Groningen) en Milan van der Meulen (klimaatambassadeur en ondernemer). Burgemeester Van der Tuuk is namens de gemeenteraad en het college van B&W opdrachtgever van de Raad van Verbeelding.

Het plan dat werd gelanceerd vertoont veel overeenkomsten met de gemeente Meierijstad in de gemeente Noord-Brabant legt Raad van Verbeelding-voorzitter Wim van de Pol uit. ‘In Meijerijstad is er ook een ‘Raad van Verbeelding actief inderdaad, maar elke gemeente geeft daar vanzelfsprekend zijn eigen invulling aan. Het idee om het ook in de gemeente Westerkwartier in te voeren is afkomstig van burgemeester Ard van der Tuuk en Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks). Zij hebben het plan gelanceerd en wij moeten als raad het plan in de praktijk brengen.’ De Raad van Verbeelding zal vanuit college, gemeenteraad, samenleving en organisatie gevraagd worden te reflecteren op dilemma’s en opgaven die spelen in de gemeente of voor inwoners van de gemeente Westerkwartier. Hierbij kan gedacht worden aan uitdagingen op het gebied van strategische positionering, klimaat, energie en duurzaamheid, maar ook aan de woningbouwopgave of de mogelijke gevolgen van de Lelylijn. De Raad buigt zich over de grote vragen die onze generatie op zich af ziet komen. Zij kijken hoe daar juist ook lokaal in het gebied en door de gemeenschap van het Westerkwartier invulling aan gegeven kan worden. Verbeelding speelt hierbij een grote rol, want zoals Einstein ooit zei: ‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.’ In hoe het plan de politiek kan sturen en waar nodig verbeteren, geldt de gemeente Westerkwartier als een gemeente weer heel veel zaken uitstekend op orde zijn, maar er bestaan tegelijkertijd ook terreinen waarop nog winst kan worden geboekt. ‘Westerkwartier is een hele andere gemeente als je het vergelijkt met andere gemeenten in de regio en ver daarbuiten. In het Noorden heb je veel forensen en veel inwoners met een christelijke achtergrond. Het Zuiden is meer op zelfstandigheid gericht en gemiddeld genomen minder gelovig. Oost en West verschillen ook sterk van elkaar en de ondergrond ook. Soms is dat zandgrond en elders klei-, of oude veengrond. Burgemeester Van der Tuuk ontdekte dat de gemeente Westerkwartier niet echt een hele duidelijke identiteit heeft, maar eerder een combinatie is van verschillende delen. Dat maakt de gemeente tegelijkertijd heel mooi, maar wij willen de komende jaren vooral in overeenkomsten proberen te denken en niet in verschillen.’ 

Op dit punt komt de Raad van Verbeelding in zicht, want kritisch nadenken over de toekomst is niet iets wat je tussen de bedrijven door regelt, stelt Van de Pol. ‘Wij moeten een manier vinden om losser over onszelf na te denken en menen daarom dat een Raad van Verbeelding van toegevoegde waarde kan zijn. Daar heb je een stukje creativiteit en verbeelding voor nodig, maar dit kan iets toevoegen aan de manier waarop besluiten worden genomen door de raad. Ik heb het volste vertrouwen dat het gaat slagen. Alleen al als je kijkt naar de leden die stuk voor stuk ontzettend veel kennis en ervaring inbrengen om de toekomst vorm te geven.’ De eerste bijeenkomst is ondertussen verleden tijd. Het was een goede bijeenkomst waaruit bleek dat de neuzen zo langzamerhand allemaal de juiste richting in staan. ‘Het was een waardevol moment en dat doen we vanaf nu driemaal per jaar. Eén van de dingen die opvallend was tijdens de eerste bijeenkomst was dat iedereen het over de verschillen had binnen de gemeente Westerkwartier. Bij de volgende bijeenkomst gaan we de gemeente proberen te helpen door vooral in overeenkomsten te denken en te praten. Dan zie je ook dat het proces de goede kant op beweegt, want er speelt genoeg vandaag de dag. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van de woningbouw in onze gemeente, maar ook op het gebied van energie volgen de ontwikkelingen elkaar heel erg snel op. De verschillen in de samenleving is ook iets wat de juiste aandacht moet krijgen, want iedereen verdient dezelfde kansen. Het gaat nu best goed in de gemeente Westerkwartier, maar het moet ook goed blijven.’

Over vijf jaar verwacht Van de Pol niet dat de gemeente ingrijpend is veranderd, maar wel dat er progressie is geboekt op terreinen waar vooruitgang noodzakelijk wordt geacht. ‘Wij hopen dat de gemeente Westerkwartier zichzelf over vijf jaar herkent. Dat er voor de inwoners van Westerkwartier een verhaal is welke kant we opgaan met z’n allen waarvan de inwoners kunnen zeggen, dat vinden wij een aantrekkelijke richting en daar worden we enthousiast van. Als dat lukt, dan kun je denk ook veel makkelijker met de problemen van alledag omgaan. Dat moet ook, want het is de taak van de gemeente om er voor te zorgen dat burgers een goed gevoel hebben bij de gemeente en dat er wordt gewerkt aan oplossingen. Dat gevoel is er op dit moment nog niet helemaal, maar daar gaan wij ons vanaf nu sterk voor maken.’

Ook burgers zullen in de toekomst betrokken worden bij het proces besluit Van de Pol. ‘Daar hebben we het in principe nog niet over gehad, maar ik zou het zelf heel mooi vinden. Dan is het natuurlijk wel de vraag hoe zoiets vorm moet krijgen. Het is absoluut iets om over na te denken, want daar zijn we zeker voor. Alles is uiteindelijk gericht op de samenleving!’