Raad Zuidhorn vreest verschuiving aardgaswinning

ZUIDHORN – De raad van Zuidhorn heeft tijdens de meest recente raadsvergadering een motie ingediend die het college van B en W moet bewegen om in actie te komen tegen het verschuiven van de aardgaswinning in de provincie Groningen. Nu de gaswinning in het Groningerveld teruggeschroefd wordt kijken het Rijk en de NAM naar andere mogelijkheden in de kleinere gasvelden om toch aan de vraag naar gas te kunnen blijven voldoen. In de gemeente Zuidhorn liggen een aantal van deze kleine gasvelden waar middels ‘fracking’ hoogcalorisch gas gewonnen kan worden. De gemeenteraad wil dat het college bovenop deze ontwikkelingen zit, de effecten en risico’s in kaart brengt en hierover aan de raad rapporteert. “Deze motie, die namens de gehele raad is ingediend, is belangrijk, omdat er tot nu toe weinig bekend is over de effecten van de gaswinning uit kleine gasvelden op de omgeving”, aldus Klaas-Wybo van der Hoek.