Raadsconvenant maakt middels motie een doorstart

WESTERKWARTIER – Begin september trok de VVD de stekker uit het raadsconvenant. Een besluit wat de andere partijen rauw op hun dak viel. Middels een in de raadsvergadering aangenomen motie proberen zij nu alsnog een doorstart te forceren. Of beter: ‘neem de oogst tot nog toe mee in de uitwerking van het college uitvoeringsprogramma’.

De VVD liet per schriftelijke verklaring net in de laatste dagen van augustus weten dat zij geen heil ziet in het raadsconvenant. ‘Het was eerst een raadsprogramma, toen een raadsakkoord, en nu een raadsconvenant. Waar zijn we eigenlijk mee bezig met elkaar?’ aldus fractievoorzitter Jan van der Laan (foto) destijds. ‘Als je als oppositiepartij hiermee akkoord gaat, terwijl we een coalitie hebben van 26 zetels en een oppositie van 7 zetels, dan zit je vier jaar lang op de achterbank zonder een debat te mogen voeren. De discussie wordt letterlijk doodgeslagen en daarmee doen we onze inwoners tekort.’ In de raadsvergadering voegde hij weinig toe aan deze verklaring. ‘We zagen de beperkingen op ons af komen’, zei hij. Arnold Bloem van Sterk Westerkwartier vroeg Van der Laan ook op inhoud aan te geven waar hij tegenaan liep, maar kreeg nul op rekest.

De partijen VZ, Sterk Westerkwartier, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie dienden gezamenlijk een motie in om het College te verzoeken de resultaten tot zover richting een raadsconvenant toch mee te nemen in een komend college uitvoeringsprogramma. Een aantal onderwerpen waarin grote overeenstemming was, zijn door de partijen uitgewerkt bij deze motie. Onderwerpen als energietransitie, leefbaarheid in de dorpen, meer groen en veiligheid zijn voor alle partijen belangrijk gebleken. Ook staan zij allemaal voor het bouwen van meer woningen en vinden zij het belangrijk dat sport en cultuur toegankelijk zijn, ook voor mensen met een kleiner budget. De integratie van nieuwkomers wordt ook genoemd. Als laatste worden schuldpreventie en –ondersteuning, het verkleinen tussen mensen en de arbeidsmarkt, het aansporen van vroegtijdige schoolverlaters, om- en bijscholing en een platform om werkgevers en werknemers beter te matchen genoemd.

De VVD steunde de motie niet. ‘We krijgen het idee dat het raadsconvenant via de achterdeur weer wordt binnengesleept’, aldus Olga Hartman. ‘Wij zullen alle voorstellen die voorliggen per keer beoordelen. Met 26 coalitieleden is een raadsakkoord niet nodig.’ Ook het CDA stemde tegen de motie. Reinette Gjaltema toonde zich kritisch: ‘we kregen pas om vijf voor 17.00 uur de laatste versie. Raadsbreed was juist de kracht van het convenant. We kunnen niet instemmen met de motie, maar vragen het college wel: pluk de vruchten hiervan.’ Wethouder Bert Nederveen reageerde namens het college en toonde zich ook ietwat verbaasd over de motie. ‘Van raadsakkoord gingen we naar raadsconvenant tot niks en dan nu weer naar motie met uiteindelijk een bijlage erbij.’ Met vijf stemmen tegen werd de motie wel aangenomen.