Raadslid Myra Eeken (PvdA) door het stof

GROOTEGAST – Raadslid Myra Eeken heeft dinsdag haar excuses aangeboden voor woorden die zij eerder in de gemeenteraad uitsprak. “In mijn enthousiasme om op te komen voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren, heb ik harde woorden en een schrijnend voorbeeld gebruikt om een probleem te signaleren. Namelijk dat de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de vele professionele zorgverleningsorganisaties in ons gebied voor verbetering vatbaar is. Ik betreur het dat niet mijn zorgpunt, maar de harde woorden de discussie hebben beheerst. De wethouder heeft aangegeven te komen met een plan ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid. Dat was precies wat ik beoogde met mijn betoog. Van een blijk van wantrouwen of diskwalificatie van de inhoudelijke aanpak van de desbetreffende zorginstanties, is geen sprake geweest.” Op het betoog van de PvdA’er kwam geen reactie uit de gemeenteraad.