Ransuil zoekt nest

WESTERKWARTIER – Het aantal ransuilen gaat in Nederland sterk achteruit. Om deze bedreigde uilensoort in Groningen een handje te helpen, vergroten Landschapsbeheer Groningen en de Werkgroep Ransuilen in Groningen het nestaanbod. Ze zijn daarvoor op zoek naar geschikte nestlocaties in het Westerkwartier, Westerwolde en het Oldambt.

‘De ransuil maakt zelf geen nest, maar maakt gebruik van oude nesten van kraaien en eksters,’ vertelt Irene Lantman van Landschapsbeheer Groningen. ‘Omdat het natuurlijk nestaanbod de afgelopen jaren is afgenomen, zijn er al zestig kunstnesten geplaatst. Deze winter wil de stichting daar nog veertig kunstnesten aan toevoegen. De kunstnesten zijn rieten manden, verstevigd met turfmolm. Om het broedsucces te verhogen moet de omgeving van de mand geschikt zijn voor de ransuil. Een ransuil broedt graag aan de rand van een bosje of singel met nabijgelegen veldjes of akkers voor de jacht,’ vertelt Lantman. ‘De bomen moeten hoog genoeg zijn, omdat de nesten worden geplaatst tussen de zes en vijftien meter hoogte.’