Razwan Popal gekozen als Jeugdcommissaris van de Koning

Razwan

BUITENPOST – Op woensdag 23 maart werd Razwan Popal, leerling vwo4 van het Lauwers College Buitenpost, tijdens de vergadering van de Provinciale Vergadering beëdigd tot Jeugdcommissaris van de Koning in Friesland. Razwan zal deze functie tot maart 2017 bekleden.

Razwan werd tot jeugdcommissaris gekozen tijdens het Frysk Jeugparlement afgelopen 9, 10 en 11 maart. John Jorritsma, commissaris van de koning, benadrukte bij de toespraak die hij hield tijdens de beëdiging nog maar eens dat Razwan een streepje voor had; als echte commissaris is hij immers benoemd en niet gekozen. Razwan mag in zijn hoedanigheid als jeugdcommissaris niet alleen representatieve taken waarnemen, zoals de kranslegging op 4 mei en deelname aan het Prinsjesdagontbijt in Den Haag, maar hij wil zich ook toeleggen op de inhoud. Jorritsma wil daarom graag Razwan ook een keer meenemen op zijn maandelijkse bezoeken aan Brussel om hem zo meer met de Europese politiek in aanraking te laten komen.

Tijdens de beëdiging werd Razwan onder andere vanuit de Provinciale Staten welkom geheten door Avine Fokkens-Kelder, die hem aangaf dat zijn taak een verantwoordelijke was en dat Razwan hard aan de slag moest om alle statenleden te leren kennen. “Een zeer eervolle benoeming waarmee we je heel veel succes maar bovenal ook heel veel plezier willen wensen”, aldus Fokkens-Kelder. Om hem daarbij van hulp te zijn overhandigde zij Razwan een poster met daarop alle statenleden van Friesland, alsmede een voorzittershamer die hij bij zijn afscheid in 2017 mag overhandigen aan zijn opvolger.

Razwan sprak zelf ook enkele woorden tot de Provinciale Staten. Hij legde de nadruk op het verkleinen van de generatiekloof die er nu bestaat tussen de politiek en de jongeren, en sprak dankbaarheid uit voor het krijgen van deze kans. Verder gaf hij aan te hopen zichzelf te kunnen bewijzen nu er in de samenleving zoveel vooroordelen tegenover immigranten bestaan.

De Jeugdcommissaris is een nieuw initiatief in Fryslân. De verkiezing voor de Jeugdcommissaris is dit jaar ingesteld, ter gelegenheid van het  25-jarig bestaan van het Friese Jeugdparlement. De ruim 50 deelnemers aan het Jeugdparlement kozen begin maart Razwan Popal uit hun midden. Met de instelling van de jeugdcommissaris wil de provincie de jongeren meer betrekken bij het werk van de regionale overheid.