Regiocoöperatie Noord officieel opgericht

STREEK – Het is officieel: de oprichtingsakte van Regiocoöperatie Noord is ondertekend! Daarmee is voor het Regionaal Innovatie Framework de volgende stap gezet. Nu al wordt er binnen het meganetwerk aan honderden projecten gewerkt. Dat worden er de komende jaren nog veel meer.

In het netwerk van het Regionaal Innovatie Framework werken onderwijs & onderzoek, overheid, ondernemers en de omgeving samen aan een nog mooiere, gezondere en innovatievere regio. Een ecosysteem waarin alle partijen in de regio werken aan gezamenlijke doelen en maatschappelijke vraagstukken. Ieder vanuit zijn of haar eigen expertise, maar altijd samen. 


Met het ondertekenen van de oprichtingsakte door Hans Bergsma (secretaris), Rudolf Doornkamp (penningmeester) en Leendert Klaassen (voorzitter) komt een eind aan een lange voorbereiding om dit meganetwerk te realiseren. De regiocoöperatie (RC) biedt een blijvende fundering die betrokkenen ondersteunt op tal van vlakken zoals marketing en communicatie, administratie, ICT, HR en financiën. Daarnaast fungeert de RC als verbinder, aanjager en versneller.


Op lokaal niveau komt de samenwerking tot uiting in de innovatiewerkplaatsen (IWP’s). In de IWP’s in Groningen en in de kop van Drenthe werken inwoners, onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties, verenigingen en coöperaties en overheden samen aan honderden projecten die aansluiten bij belangrijke, maatschappelijke vraagstukken.