Reint Brondijk

ZUIDHORN - Reint Brondijk

Mede-initiatiefnemer Zevenster Zonnestroom

“Onlangs hebben we een informatieavond gehouden voor het Burgerinitiatief Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom. Hoe het ontstaan is? Nou, ik trof vorig jaar Jan Kuipers van de firma Zevenster bij een bijeenkomst en we raakten aan de praat. Daar is eigenlijk het idee ontstaan om meer met duurzame energie te doen en het idee is zo geboren. De fouragehandel van Kuipers stelt haar dak beschikbaar voor de plaatsing van ongeveer 150 zonnepanelen. Dit met als doel om gezamenlijk zonne-energie op te wekken. Burgers kunnen meedoen door één of meerdere zonnedelen te kopen. De informatieavond die we onlangs hielden in zaal Balk in Zuidhorn trok meer dan vijftig bezoekers die zeer serieus waren. Dat was een logisch gevolg van de handtekeningenactie die ik gehouden heb in de straat. Zo is het ontstaan en het balletje is gaan rollen. De eerste aanmeldingen voor het kopen van zonnepanelen zijn al binnen.
Als initiator heb ik het hart op de groene plek. Ik heb zelf ook al zo’n tweeënhalf tot drie jaar zonnepanelen op mijn eigen dak liggen en ben al jaren betrokken bij diverse initiatieven om de samenleving te verduurzamen. Ik vind dat we veel meer kunnen en moeten doen. De gebeurtenissen rondom de aardbevingen in Noord-Groningen laten zien dat we anders met ons milieu moeten omgaan. Zonder gas kunnen we nog niet, dus we moeten er naartoe werken dat we onze energie op een andere manier opwekken. Wind en zonlicht is gratis, dus dat zijn de duurzame vormen waar we iets mee kunnen doen. Belangstellenden kunnen een zonnedeel kopen voor ongeveer tweehonderd euro, terwijl het lidmaatschap van de op te richten coöperatie vijf euro per zonnedeel per jaar bedraagt. De looptijd bedraagt vijftien jaar. De provincie Groningen, gemeente Zuidhorn, Slim Wonen Westerkwartier en diverse andere instellingen ondersteunen dit initiatief. De electriciteitsverrekening zal vermoedelijk plaatsvinden via energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), waar ook Grunneger Power onder valt. Belangstellenden die meer willen weten over het initiatief kunnen kijken op www.zevensterzonnestroom.nl.”