Robbert Oegema

MMH -Robbert Oegema

“Tijdens de laatste ledenvergadering op 7 april jongstleden heb ik de voorzittershamer overgenomen van Reinder Hamersma. De afgetreden voorzitter en oud- secretaris Fokke van der Veer hebben deze posities twintig jaar bekleed en twijfelden geen moment toen Line Atsma en ik aangaven het stokje wel te willen overnemen. Ook de leden stonden achter dit plan, zodat ik op mijn 24ste al voorzitter ben. Dat is inderdaad erg jong. Toch komt het niet zomaar uit de lucht gevallen. Inmiddels maak ik al zes jaar onderdeel uit van het bestuur. In de loop der jaren heb ik steeds meer verantwoordelijkheden op mij genomen. Zo plan ik kerkdiensten in, houd ik de website bij en ben ik in de muziekcommissie terecht gekomen. Toch wordt het nog een hele kluif om de vorige voorzitter te vervangen. Hij heeft het al die jaren geweldig gedaan, organisatorisch staat Blaast de Bazuin als een huis. Maar ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. Verjonging kan goed uitpakken. We zien nu al dat jeugdleden meer en meer betrokken raken bij de club. Dat valt alleen maar toe te juichen.

Line en ik voelen elkaar als bestuurders duo goed aan. Samen hebben wij het afgelopen jaar “Feanster Maestro” georganiseerd. Dat was een groot succes. Wij geven daar volgend jaar zeker een vervolg aan, zonder dat we het overigens groter willen aanpakken. Wij traden op in een zaal waar tweehonderd mensen in pasten, die charme en dat gevoel willen wij behouden. Groter is niet altijd beter. Al kunnen er natuurlijk altijd nieuwe leden bij. Ons A-korps bestaat momenteel uit dertig leden en we hebben vijftien jeugdleden. Dat zouden we graag uitbreiden. Dus als er nog mensen interesse hebben in het maken van goede muziek, dan zijn ze altijd welkom om eens een kijkje te nemen bij onze repetities. Wij repeteren iedere donderdagavond met het A-korps van 19.30 tot en met 21.30 uur. Jeugdleden oefenen een uurtje eerder dan het A-korps om 18.30 uur. Loop op donderdagavond dus vooral De Lantearne in Surhuisterveen eens binnen.”