Rondweg Aduard laat jaar langer op zich wachten

‘Aduard moet nog even door de zure appel heen bijten’

ADUARD – Aduard wordt niet alleen geconfronteerd met een jaar lang extra verkeersdrukte door het dorp, ook wordt al het verkeer straks door de Albert Harkemaweg geleid waardoor de verkeerproblematiek alleen maar toeneemt. “Een zure appel voor Aduard”, aldus raadslid Alex Steenbergen (ChristenUnie) die hier samen met Martin Boog (CDA) vragen over stelde aan het college van B en W. de meest prangende vraag was de reden van de vertraging van de rondweg om Aduard. Wethouder Henk Bakker meldde de raad dat de gemeente Zuidhorn op 12 januari op de hoogte werd gesteld door de provincie van de gevonden bodemvervuiling. “Het bleek lastig om dat in een eerder stadium te onderzoeken, waardoor men nu vertraging oploopt met dit project”, aldus Bakker. De wethouder schetste dat alle plannen opschuiven door de tegenvaller. De nieuwe brug bij Aduard kan pas in gebruik worden genomen als de vervuilde grond gesaneerd is en de rondweg gerealiseerd. Ook loopt de herinrichting van Aduard hierdoor vertraging op. “We wilden in het voorjaar van 2019 beginnen met de herinrichting van het dorp”, sprak Bakker. “Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk opschuiven naar het tweede deel van 2019, wat in totaal ook voor ongeveer een jaar vertraging zal zorgen.” Overigens wist de wethouder te melden dat men in Aduard vrij ‘laconiek’ reageerde op de ontstane problemen. Aduard zal nog even door de zure appel heen moeten bijten, alvorens alle plannen uitgevoerd zijn.