RSG de Borgen blij met benoeming bestuurder

GROOTEGAST/LEEK/RODEN – Ivo Omlo heeft het afgelopen jaar gewerkt als algemeen directeur ad interim van rsg de Borgen en is door de Raad van Toezicht per 1 augustus 2023 benoemd tot bestuurder ad interim voor de duur van twee jaar. Voor rsg de Borgen is dit uitstekend nieuws, omdat hiermee een stabiele basis wordt gelegd voor toekomstige onderwijsontwikkelingen binnen onze vestigingen. “Mijn functie wijzigt straks van algemeen directeur naar bestuurder met als opdracht het doorontwikkelen van een gedegen en toekomstbestendig rsg de Borgen”, reageert Ivo. “De collega’s kunnen zich hierdoor blijven richten op het onderwijs en de kwaliteit hiervan.  Dit komt onze leerlingen en onze scholen alleen maar ten goede.”

In de afgelopen periode heeft Ivo gesproken met leerlingen, ouders en medewerkers. Wat hierbij opviel was de behoefte aan focus op kwalitatief goed onderwijs, aandacht voor elkaar en korte lijnen om daadkrachtig te kunnen handelen. De kernwaarden ‘Echt contact’ en ‘Altijd gedreven’ zijn hieruit voortgekomen, samen met de belofte om ‘gewoon goed onderwijs’ in de regio te bieden. Om dit te realiseren is er sinds 1 augustus 2022 een nieuwe directiestructuur. Er zijn twee kerndirecteuren benoemd: Dennis Volmer voor de regio, waaronder de vestigingen Esborg, Ronerborg en Woldborg vallen en Daisy Smit voor de scholen in Leek: Lindenborg en Nijeborg. Voor de dagelijkse leiding op de vestigingen zijn deelschoolleiders met (onderwijs)ervaring benoemd. Zij staan dicht bij het onderwijs, de leerlingen en docenten.

Dat er bij rsg de Borgen aandacht is voor onderwijs mag duidelijk zijn. In de afgelopen jaren zijn er heel veel onderwijskundige ontwikkelingen gestart, waar leerlingen uit de regio van profiteren, zoals “Meer op maat onderwijs” dat aansluit bij de individuele leerbehoeften van de leerling, “Sterk Techniek Onderwijs”, waarbij leerlingen een beeld krijgen van de veelzijdigheid van techniek en de mogelijkheden om zich hierin te ontwikkelen. Het “Traject op Maat’ voor onder andere hoogbegaafde leerlingen in Leek, maar ook het aanbieden van de dalton-havo bovenbouw op de Ronerborg met ingang van augustus 2023, de doorstroomprogramma’s op de kleinschalige Esborg, waarbij leerlingen uit het praktijkonderwijs kunnen doorstromen naar werk, onderwijs en maatschappij. En daar bovenop nog het nieuwe onderwijsconcept WIJS op de Woldborg, waarbij de leerstof wordt aangepast aan de belevingswereld van de leerling en leerlingen ook buiten de school leren en ervaringen opdoen. RSG de Borgen zet de komende jaren in op nieuwbouw in Leek, nieuwbouw van een sportaccommodatie in de vorm van een Beweegbox in Roden en uitbreiding van verschillende vestigingen.