Sebaldeburen buigt zich over toekomst schoolgebouw

“Burgers aan het roer; wij brengen het in de praktijk”

SEBALDEBUREN – In mei ging de kogel door de kerk: de basisschool in Sebaldeburen zou het volgende schooljaar niet meer open gaan. Een besluit waar het dorp met gemengde gevoelens naar kijkt. En ze voor een nieuw vraagstuk stelt, want wat er moet met het leegstaande gebouw gebeuren? De gemeente Westerkwartier zoekt zoals in haar DNA verweven de samenwerking met het dorp om samen te onderzoeken wat een geschikte nieuwe invulling voor het gebouw zou zijn. Sebaldeburen.net maakte een rotonde met vier keuzemogelijkheden waarover de inwoners nu gevraagd wordt zich uit te spreken. Wordt het verkoop of verhuur en wat gaat dit het dorp eventueel brengen?

Een kleine delegatie van dorpsvertegenwoordiging Sebaldeburen.net heeft zich in dit onderwerp vastgebeten. Inwoonsters van Sebaldeburen Anne Marie van den Bos en Dieneke van der Mei moesten in mei razendsnel schakelen. Het besluit dat de basisschool zou gaan sluiten kwam als een verrassing. “Er was in 2019 gesproken over een sluiting twee jaar later, maar dat laatste jaar is ons niet gegund”, vertelt Van der Mei. “Het stoppen van de school kwam echt als een grote verrassing.” Eentje die niet met warme gevoelens ontvangen werd. “Tuurlijk zijn er bedrijfs-economische afwegingen die meespelen. Maar het voelde alsof het besluit heel zakelijk en klinisch werd genomen en er volledig voorbij werd gegaan aan de emotionele kant. In het dorp leefde wel het gevoel van ‘dit is niet eerlijk’. Je moet niet vergeten dat er ontzettend veel herinneringen aan zo’n school kleven.”

Het leverde een nieuw vraagstuk op voor het dorp, want wat zou er met het gebouw gaan gebeuren? Voormalige basisschool De Aquarel is gevestigd in het centrum van Sebaldeburen, gevestigd in hetzelfde gebouw en verbonden aan dorpshuis ’t Spectrum. Samen met de inpandige gymnastiekzaal, dierenweide en multifunctionele dorpskooi vormt dit het kloppend hart van het dorp. “Al heel snel hebben we contact met de gemeente opgenomen”, vertelt Van der Mei”, want wat zijn de plannen voor het gebouw?” Het dorp is als volwaardige gesprekspartner omarmt. “De samenwerking is heel goed”, beaamt Van der Mei. “Sebaldeburen.net heeft met de gemeente een aantal basisafspraken gemaakt en daarna zijn wij een inventarisatie begonnen.” Dat het dorp zo volwaardig mag meedenken en zo’n duidelijke plek aan de tafel heeft verworven past volledig in de visie van de gemeente Westerkwartier. “Dat hebben ze niet voor niets in hun ‘DNA’ opgenomen: dichtbij en burgers aan het roer. Wij brengen het met zijn allen in de praktijk.”

Van den Bos en Van der Mei deden het voorwerk en zoeken nu naar input uit het dorp zelf. Via een uitgebreide nieuwsbrief hebben zij alle inwoners op de hoogte gesteld van de stand van zaken en een aantal opties uit de doeken gedaan. “We willen graag weten: wat heeft de voorkeur van de inwoners van het dorp?” Een viertal opties zijn weergegeven op een rotonde. “Welke afslag gaan we nemen? Als iedereen wil dat het pand de verkoop in gaat, dan is dat maar zo. En gaan we voor verhuur: zoeken we dan naar een maatschappelijke organisatie die wellicht een toegevoegde waarde heeft voor het dorp of een commerciële partij? Dat is het dilemma van de rotonde.”

Een invulling voor het gebouw vinden is nog niet zo simpel. “Het algemene beleid van de gemeente is: een gebouw wat niet meer gebruikt wordt, gaat in de verkoop, Sebaldeburen.net vindt dat wat te gemakkelijk”, aldus Van der Mei. “We hebben het hier over een klein hoekje van een groter geheel. Verkoop van dit deel, betekent ook dat een heleboel andere plannen niet door kunnen gaan. Wat heeft het geheel hier aan? Kijk”, vervolgt ze, “dat alles samen in één gebouw zit, werkte altijd prima. De school was ’s avonds in principe dicht en had geen last van de activiteiten in het dorpshuis. Hier repeteren koren en een blaaskapel en de gebouwen zijn gescheiden door slechts een enkel steens muurtje en een schuifwand. Als het straks weer mag, treedt er ook wel eens een band op. Als er iemand in het schoolgebouw wil gaan wonen of bijvoorbeeld een Bed & Breakfast daar wil beginnen, dan krijg je daar wel gedoe over.”

Inwoners wordt nu gevraagd zich uit te spreken over de optie verkoop of verhuur van het gebouw Vervolgens is het de vraag verkoop aan een particulier, ondernemer of projectontwikkelaar. Óf in het geval van de optie verhuur: verhuur aan een maatschappelijke organisatie of verhuur aan ondernemers. Inmiddels is de delegatie Van de Bos en Van der Mei in gesprek met belangstellenden. “We hebben gesprekken gehad met een vereniging of stichting in oprichting, een ondernemerscoöperatie die er een soort van klein bedrijvencentrum van wil maken en met ondernemers. We hebben onlangs nog iemand rondgeleid die hier een Bed & Breakfast van wil maken.” Deze maand krijgen zij de conceptplannen van belangstellenden definitief gepresenteerd. In december mogen zij dan pitchen voor de gemeente en zal uiteindelijk een knoop gehakt worden. “Het uitgangspunt van Sebaldeburen.net is telkens weer: wat heeft een toegevoegde waarde voor het dorp? Laat horen wat je wil, want hoe groter het draagvlak, hoe beter. Alles is bespreekbaar. En zijn er nog ideeën: roept u maar.”