Sebaldeburen onthult eigen dorpsvlag

SEBALDEBUREN – Op zondag 9 april was een spannend moment voor Sebaldeburen. Via de site van het dorp werd een eigen dorpsvlag onthuld. De aanleiding voor de vlag is de feestweek die van zondag 10 september tot en met 16 september na lange tijd weer doorgang kan vinden.

Op de vlag is het vertrouwde dorpswapen te zien, dat refereert aan de centrale positie die Sebaldeburen lang geleden in de regio Langewold innam. Het toont de kruiskerk van Sebaldeburen uit de periode voor 1700. Het onderste deel toont vier sleutels. In de kerk werden in een kist de wetten en besluiten bewaard. Deze kist kon alleen worden geopend als er twee grietmannen en twee buurrechters aanwezig waren. Alleen samen kon je iets voor elkaar krijgen en dat is nog altijd een treffende beschrijving voor Sebaldeburen. Om de verbinding met de regio te symboliseren is het wapen met trots te midden van de kleuren van de vlag van de Provincie Groningen geplaatst. Het ontwerp van de vlag is afkomstig van Jacob Tjalma en is in nauwe samenwerking met de Activiteitenkoepel tot stand gekomen.

Met behulp van de dorpsvlag kan uiting worden gegeven aan de feestweek, maar ook aan bijzondere toekomstige momenten in het dorp. De vlag wordt op dit moment in grotere oplage gedrukt, waardoor de kosten laag gehouden kunnen worden. Een kleiner formaat van de vlag kost 17,50 euro. Voor een groter exemplaar wordt er een bedrag van 50 euro gerekend. Geïnteresseerden kunnen de vlag bestellen door te mailen naar, info@sebaldeburen.net.