Sible Bootsma

Voorzitter ‘Behoud onze Parken’ Zuidhorn

ZUIDHORN – “Vorig jaar liet iemand mij een foto zien. Hierop stond in het rood de geplande MTB-route van 7 km door de parken. Wat een impact! Het halve Waterpark, voor zover het niet onder water staat, blijkt helemaal MTB-circuit te worden met allerlei bochten en slingers. Als het Waterpark onder water staat, blijft er alleen een MTB-circuit over. Niet te geloven toch? Ook het Johan Smitpark blijkt veel en veel te klein. Maar liefst 46% van het MTB-circuit gaat over bestaande paden en 21 keer wordt er een pad gekruist. Hoe bedenk je zoiets? Veel mensen kunnen zich niet voorstellen wat zo’n circuit betekent. Google eens op ‘youtube MTB-Veendam’, bekijk de filmpjes en stel je dit voor in onze parken. Er is overal weerstand hoorbaar tegen dit burgerinitiatief in zijn huidige vorm. Echter hoe verwoord je de stem van honderden burgers? Hiervoor is actiecomité ‘Behoud onze Parken’ in het leven geroepen. Waarvan ik de eer heb om voorzitter te zijn. Recent is er overleg geweest om te kijken of er een breed gedragen plan kon komen. Dat is niet gelukt, ondanks dat er meer en betere alternatieven mogelijk blijken. Omdat wij ook mountainbikers in ons midden hebben, is onze insteek dat we een plek voor het MTB-circuit zoeken, waar iedereen zich in kan vinden. En die meerwaarde biedt voor de jeugd. Dit laatste ontbreekt toch duidelijk in het huidige plan. Wij hebben alternatieven uitgewerkt, echter de initiatiefnemers weigeren vooralsnog deze te bespreken. Zij houden vast aan hun huidige plan. Het spreekt vanzelf dat we dit jammer, maar vooral onbegrijpelijk vinden. Zuidhorn is immers gebaat bij een plan met draagvlak. Een mooi voorbeeld vind je in Almere. Google op ‘skillspark Almere geopend’. Een uitdagend MTB-park mèt route op ca 7.000m2 grond. In Zuidhorn is bij de waterzuivering ruim 42.000m2 beschikbaar: meer dan 6 voetbalvelden! Tevens is een verbinding richting Aduard mogelijk. We noemen dit een win-win situatie: een uitdagend MTB-circuit in Zuidhorn, terwijl onze beide parken behouden blijven voor alle burgers als natuur-, wandel- en speelpark. Van het gemeentebestuur verwachten wij op 14 mei een goed besluit: dat de initiatiefnemers weer aan de gesprekstafel brengt. Anders krijgt Zuidhorn een MTB-conflictroute met alle ongewenste gevolgen van dien. Terwijl er een geweldig alternatief mogelijk is, dat zeker op brede steun kan rekenen. Wij maken ons sterk voor een gedragen plan, dat verdient Zuidhorn en de nieuwe gemeente Westerkwartier! Wilt u informatie, e-mail naar: behoudonzeparken@gmail.com.”