Siergazonnen woonwijken niet meer gemaaid door gemeente

ACHTKARSPELEN – In 2016 gaat de gemeente Achtkarspelen meer bezuinigingen doorvoeren op groenonderhoud. Eén van de maatregelen is om stukken siergazon binnen de bebouwde kom anders te gaan beheren. Net als veel andere gemeenten, kiest Achtkarspelen voor extensief maaibeheer. Dat betekent dat de gemeente op sommige plaatsen nog maar één keer per jaar maait. Achtkarspelen kan, omdat er minder geld beschikbaar is voor groenonderhoud, niet anders dan deze bezuinigingsmaatregel nemen. De beheersmaatregel wordt in Buitenpost, Kootstertille, Surhuisterveen, Harkema, Augustinusga en Surhuizum toegepast. Inwoners die siergazons in hun buurt willen behouden hebben de gelegenheid om deze gezamenlijk of als buurt te onderhouden.

Voordeel van het extensief maaibeheer is het ontstaan van nieuwe ecologische verbindingszones. Dit komt doordat steeds meer gemeenten, waterschappen en provincies voor ecologisch maaibeheer kiezen. Binnen de nieuwe groene infrastructuren kan ‘de natuur’ zich makkelijker verplaatsen, verbinden en ontstaat er meer biodiversiteit. Op die manier draagt Achtkarspelen door extensief maaibeheer bij aan natuurontwikkeling.

Op de website van Achtkarspelen staat op welke plekken in de dorpen extensief maaibeheer uitgevoerd wordt. Voor inwoners die de siergazons in hun buurt willen behouden biedt Achtkarspelen gelegenheid om deze gezamenlijk of als buurt te onderhouden. Hierover worden dan afspraken gemaakt tussen inwoners en de gemeente.